Byggande

Så tillämpades plan- och bygglagen 2015

Det har antagits 12 nya översiktsplaner i landet, processen för att ändra en detaljplan används inte som tänkt och de nya bygglovsbefriade åtgärderna används främst för komplementbyggnad och tillbyggnad. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan du ta del av statistik för 2015 på PBL kunskapsbankens sidor om Uppföljning.

En byggarbetsplats med hus i bakgrunden. Foto: Hans Ekestang

Foto: Hans Ekestang

Uppföljningen innehåller både ren statistik som följs upp från år till år och teman som varierar med åren. Du hittar statistik om alltifrån nya översiktsplaner och detaljplaner till hur många bygglov som beviljats och hur tillsynsarbetet sett ut runt om i landet. Temadelarna för 2015 har fokus på tillämpningen av de nya bygglovsbefriade åtgärderna samt strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Utöver statistik och temadelar lyfter Boverket varje år ett antal spaningar, vilket är tendenser som vi uppmärksammat. Spaningarna för 2015 handlar bland annat om att det finns ett stort intresse för rullande översiktsplanering, att ändring av detaljplan används för större förändringar än tänkt och att det enligt kommunerna inte är planeringen enligt plan- och bygglagen som bromsar bostadsbyggandet.

Låter det intressant? Gå in på PBL kunskapsbanken och läs mer om de delar som intresserar just dig. Testa gärna våra nya interaktiva kartor som bland annat finns för gällande översiktsplaner och antagna detaljplaner. Statistiken finns också tillgänglig som öppna data, vilket gör att vem som helst kan ladda hem och använda sig av de insamlade uppgifterna. Kanske är du nyfiken på hur många anmälningar om attefallshus som kom in i just din kommun, eller kanske hittar du som är student nya uppslag till examensarbeten?

/Linda Pettersson

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *