Samhällsplanering

En vy över Kiruna

Kiruna

Kan man flytta en stad?

För andra gången i Kirunas hundraåriga historia ska staden avvecklas för att åter byggas upp i en ny version på en ny plats. Men det är inte bara hus som ska flyttas och byggas upp på nytt. Även Kirunaborna ska bygga upp sina liv.

Hur påverkas den sociala hållbarheten? Vilka erfarenheter och kunskaper kan vi dela med oss av varandra från andra delar av Sverige där stadsförnyelse, migration och bostadsbrist är stora utmaningar. ”Att bygga stad” var temat på seminariet och workshopen som Plattformen tillsammans med ArkDes och Movium genomförde den 3 juni i Kiruna.

En akademisk kvart med professor Cars

Göran Cars står framför en skärm som visar en powerpoint-bild

Göran Cars, professor i stadsbyggnad på KTH

Professorn i stadsbyggnad på KTH och ansvarig för att driva stadsomvandlingsprocessen Göran Cars inledde med en akademisk kvart som var väldigt konkret.
Kirunaborna vill ha: Ett stadstorg, Mötesplatser, En Handelsgata, Funktionsblandning, En tät stad och Märkesbyggnader. White vann tävlingen om nya Kiruna. Förslaget utgör grunden för den pågående utvecklingsprocessen där uppsökande samråd har varit en av framgångsfaktorerna för att fånga Kirunabornas engagemang. Cars uttrycker sig i presens för han tror på den process och förvandling som han själv är en del av.

Ord som bränner till
Filmaren, konstnären och Kirunabon Liselott Wajstedt satte ord på känslor kopplat till social hållbarhet och förändringsprocessen. ”Jag älskar att hata denna jävla stad – Kiruna öppnar sig i ett jättelikt sår som aldrig läker”. Liselott håller på med en dokumentärfilm om Kirunaflytten där vi fick ta del av en stark scen som visar en grävskopa som äter sig in i hus som ska rivas samtidigt som en liten flicka bygger sandslott i en sandlåda.
Arkitekturhistorikern Mari Ferring inspirerade oss under temat Visionens makt – finns du med i framtidens stad? Om bilderna av våra framtidsvyer, representation och makt. Det som var slående är att det är samma människor som visas på alla superrenderade arkitektplanscher som nästan är mer verkliga än verkligheten själv. Ung man på cykel eller skateboard, kvinna med barn och shoppingkassar. Alla platser är befolkade av vita smala framgångsrika människor. Nu visas mer människor än byggnader på bilderna men var finns mångfalden och vem känner sig välkommen?

Speakers corner med Linköping och Uppsala
Vi fick sedan inspireras av Uppsala och Linköping som visade på framgångsfaktorer i deras stadsutvecklingsprocesser. Ett väl fungerande samarbete mellan alla viktiga aktörer som är med i processen är en förutsättning för att lyckas. Vallastaden i Linköping kommer att bli nästa bomässa år 2017. ”Blanda högt och lågt i gestaltning och stor och liten när det gäller vika byggherrar som bjuds in”. Kombinera detta sedan med små fastigheter och uppbrutna kvarter så stärker det mångfalden och olikheterna som ger spänning i en stad. Jobba med olika skalor i en medveten struktur var uppmaningen.

Val som styr flyktingars bostadsort
Carlos Rojas har genomfört en stor studie kring asylsökandes boendeval – Flyktingbarometern. Drygt 500 intervjuer har genomförts. Sverige har haft fred länge är det själ som de flesta anger varför man väljer Sverige. Andra viktiga saker är att Sverige är en bra plats för barn att växa upp i och att vi har en stabil ekonomi. Om du själv får bestämma vem du vill bo på gör att ett hus, rum eller plats blir ett hem.

Planmonopol på riktigt
Som workshop spelade vi Planmonopol. Spelet utgår från det traditionella Monopolspelet, men gatorna var ersatta av städer. Man kunde köpa städer med ”likes”, men man kunde också avstå. Då var man tvungen att motivera varför staden inte lockade. En rolig övning där man tydligt var tvungen att motivera sitt beslut.

En bild på ett monopolspel

I den avslutade dialogen så skickade råd på vägen till arkitekter att tänka på för att stärka en hållbar stad.

  • Tänk humanistisk och tänk på människorna
  • Tänk på alla åldrar
  • Tänk på kulturen
  • Tänk på olika boendeformer
  • Tänk på välbefinnande – inte välståndet

Tänkvärda ord som får mig att tänka på den kände engelsksvenske arkitekten Ralph Erskine som har ritat många hus och satt avtryck i Kiruna. Erskine har bland annat ritat de så kallade bananhusen. Han var en sann humanist som alltid satte människan i centrum i sitt skapande. Fler borde ta efter.

/Patrik Faming

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *