Aktuellt

Almedalen för i år är slut för min del

Efter två intensiva dagar i Almedalen är jag tillbaka på kontoret igen. För min del har jag aktivt deltagit både i paneler, runda bordssamtal, möten och seminarier.

Ämnesområdena har varit hur man får bort bostadskrisen, nära noll energiregler, tillsyn, vatten i samhällsplaneringen, byggregler och studentbostäder. En blandning av frågor som vi på Boverket arbetar med till vardags.

Att ta hänsyn till vattenfrågorna (såväl dricksvatten, grundvatten, dagvatten m.m.) är nödvändiga för all samhällsplanering, särskilt nu när vi behöver bygga mycket. Men frågorna är också viktiga i den befintliga miljön som planerades och byggdes innan klimatförändringarna stod på agendan. Inte minst i Almedalen blev vattenfrågan konkret och verklig där vi besökare uppmanades till sparsamhet i vår vattenförbrukning. Vattennivåerna i Gotlands vattentäkter är rekordlåga, men andra områden i Sverige har också drabbats. Tillgång på vatten är en oerhört viktig fråga i ett förändrat klimat och det påverkar hur vi bygger våra samhällen. Och vilka möjligheter PBL ger att ta dessa hänsyn. Boverket har tidigare i år tagit fram en vägledning om dagvatten som finns på Kunskapsbanken och vi deltar också aktivt i det nätverk för dricksvattenfrågor som Livsmedelsverket håller i.

Jag deltog även på flera seminarier om nära noll energi regler, det kan verka konstigt att jag som rättschef pratar om nära noll energi, men frågorna har även en juridik karaktär, till exempel vad får Boverket reglera, har vi bemyndigande till det vi vill reglera och hur fungerar tillsynen. Tror att det var bra med en jurist i panelen så att förståelsen ökar för vad Boverket kan göra och inte har rätt att göra.

Det var bra och intensiva dagar som inleddes för min del med en panel tillsammans med vår nye minister Peter Ericsson som presenterade ett axplock av regeringens 22 punkter i det bostadspolitiska paketet, Växjö kommun stod för det engagemanget. Allt inramat i ett dockskåpsvackert Visby.

/Yvonne Svensson

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *