Byggande

Almedalen 2016 – bostäder och byggande

Bostadsbristen
Den stora frågan för Boverket är just nu hur vi kan bidra inom vårt område för att minska bostadsbristen. Jag fokuserade därför på att försöka lyssna på så många olika aktörer inom detta område som möjligt. Men jag koncentrerade mig särskilt på seminarier som ordnades i samarbete med arkitekter för att knyta ihop frågan med gestaltad livsmiljö och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Det var en god stämning på de flesta seminarierna, det var en anda av samförstånd och samarbete med många goda exempel på lösningar. Det enda som avvek var Veidekkes bostadsdebatt under ledning av Alexandra Pascalidou där det var den hade den bästa sluggermetoden visade sig var mest framgångsrik. Min reflektion är att det gällde här att vinna debatten inte i första hand att lösa bostadsfrågan.
Det som jag fann mest kreativt och nytänkande var ett seminarium med sju olika arkitektkontor som presenterade sina löser för bostadskrisen som Business Arena Almedalen och Fastighetsnytt ordnade. Förslagen gällde allt i från att förtäta miljonprogramsområden och villaområden till en idé om att en certifierad ansvarig arkitekt kan avlasta bygglovgranskarna.

Bostadsforskning
Det pågår intressant forskning på Chalmers. HSB Living Lab, ett bostadshus där studenter bor samtidigt som forskning pågår. Inflyttning har precis skett, invigning i september.

Studentbostäder – kategoribostad eller inte
Det kom inte fram något nytt direkt i paneldebatten jag deltog i. Det handlade om ifall det behövs särskilda studentbostäder eller inte. Bland annat deltog tre rektorer som alla tyckte att det behövs särskilda studentbostäder. Universitet och högskolor får idag inte bygga och äga studentbostäder. Men det finns en försöksverksamhet där vissa lärosäten får blockförhyra bostäder, som man gärna vill ska bli permanent. Det möjliggör för lärosätena att erbjuda bostäder t.ex. till utbytesstudenter.

Människor dör i bränder, var är nollvisionen?
60 procent av bränderna sker i bostäder och 100 personer om året dör i bostadsbränder. De flesta som dör är över 65 år eller har en funktionsnedsättning. Diskussionerna handlade om brandskyddet i bostäder och i tillfälliga anläggningsboenden. Ska det t.ex. vara krav på sprinkler i bostäder? Så är det i Norge. Boverket har i konsekvensanalyser kommit fram till att det inte i dagsläget är samhällsekonomiskt försvarbart.

Innemiljö, tillsyn och obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
I rundabordssamtalet kom det fram att det finns många brister i ventilationsanläggningar i bostäder och skolor och trots att det blir anmärkningar vid OVK så gör fastighetsägarna inget åt problemen.
Kommunerna har också svårt att bedriva tillsyn av OVK. 1999 kom en dom om att kommunerna inte får ta ut någon avgift för att göra tillsynen. Nyligen kom dessutom två domar som säger att kommunerna inte får förelägga fastighetsägarna att skicka in protokollen, det ska OVK-kontrollanterna göra. Detta skapar problem för kommunerna.

Renovering så att folk kan bo kvar
Jag lyssnade på en paneldiskussion om renoveringar i flerbostadshus. Det pågår en utredning om stärkt hyresgästinflytande vid renovering. Trenden verkar vara att göra så lite som möjligt, inte totalrenovera, eftersom det medför stora hyreshöjningar som många hyresgäster har svårt att klara.

Kommunalt incitament för energieffektivisering
Boverket deltog i en paneldiskussion om kommunala incitament för att energieffektivisera. Goda exempel var Alvesta kommun och Lerums kommun som berättade om hur de gör nu när kommunen inte får ställa högre energikrav än BBR. Man har t.ex. arbetat med ”morötter”, lägre avgifter och med information.

 

5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *