Så byggs Norden!

INTERNATIONELLT

Så byggs Norden!

En gång om året träffas de nordiska byggmyndigheterna för att informera varandra om aktuella frågeställningar och att finna teman där vi kan hjälpa varandra. Deltagarna kommer från Trafik- og Byggestyrelsen i Danmark, Miljöministeriets avdelning för den byggda miljön i Finland, …Läs mer »
Spaning på våra nordiska grannars planarbete

INTERNATIONELLT

Spaning på våra nordiska grannars planarbete

Den 24 – 26 augusti 2016 hölls årets nordiska planmyndighetsmöte i Tammerfors. Finska miljöministeriet var värd för mötet. Boverkets Olov Schultz var på plats och bloggar om intrycken av läget hos våra nordiska grannar. Avtal om ett Danmark i bättre …Läs mer »
Nordiska planmyndighetsmötet i Tammerfors

INTERNATIONELLT

Nordiska planmyndighetsmötet i Tammerfors

När vår buss närmade sig Tammerfors läste Matti ett stycke från hur staden presenterades för sextio år sedan där ”de festligt bolmande fabriksskorstenarna speglar sig i Tammerforsälven” men där en enastående harmoni i bebyggelse och naturlandskap gör att staden inte …Läs mer »
Från kostnad till potential

TILLGÄNGLIGHET

Från kostnad till potential

Nu är slutrapporten Från kostnad till potential om stödet för att tillgänglighetsinventera flerbostadshus publicerad på boverket.se. I rapporten framgår det viktiga arbete som kommunerna, som sökt stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshusen under åren 2014-2015, har genomfört. Av resultaten …Läs mer »