Tillgänglighet

Från kostnad till potential

Nu är slutrapporten Från kostnad till potential om stödet för att tillgänglighetsinventera flerbostadshus publicerad på boverket.se.

I rapporten framgår det viktiga arbete som kommunerna, som sökt stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshusen under åren 2014-2015, har genomfört.

Av resultaten kan vi konstatera att kommunerna har tagit sig an uppgiften med att inventera tillgängligheten i flerbostadshusen på största allvar. Kommunerna ser flera nyttor med att ha fått en översiktlig såväl som en detaljerad bild av tillgängligheten i flerbostadshusen både inom det kommunala och privata bostadsbeståndet i kommunen.

Vi på Boverket hoppas att det frö som såtts genom diverse inspirationsträffar, material på webbsida och stöd för att inventera tillgängligheten fortsätter att gro. Vi hoppas att de kommuner som har inventerat tillgängligheten i flerbostadshusen låter andra kommuner ta del av resultatet och inspireras till att se de många nyttor som finns med att genomföra en inventering.

Rapporten är en sammanställning och en analys av de slutrapporter som kommunerna har skickat in till Boverket. I Från kostnad till potential kan du som läsare bland annat ta del av kommunernas motiv till att inventera tillgängligheten, stödets översiktliga resultat och slutsatser.

I korthet kan konstateras att:

  • De flesta inventeringarna motiveras huvudsakligen genom demografins utveckling – vi blir allt fler och äldre.
  • 48 kommuner har med hjälp av stödet inventerat sammanlagt 27 462 entréer som når 191 750 lägenheter.
  • 36 av kommunerna valde inventeringsverktyget TIBB (Tillgänglighet i befintligt bestånd), för att göra tillgänglighetsinventeringar.
  • 32 kommuner valde att upphandla en konsult för att genomföra inventeringsarbetet.
  • 41 kommuner uppger att de ska använda resultaten från inventeringen i planeringen som rör bostadsförsörjning och fysisk planering.
  • 33 kommuner har identifierat var tillgänglighetspotentialen finns i dag och ska använda detta för att effektivisera förmedlingen av bostäder.
  • 44 kommuner ska använda resultatet i en konkret åtgärdsplan för att förbättra tillgängligheten i flerbostadshus.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla Er som på något sätt under åren medverkat och bidragit till kunskapsutbyte och ett kunskapsunderlag som vi alla har stor nytta och glädje av!

/Hanna Faming

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *