Internationellt

Nordiska planmyndighetsmötet i Tammerfors

När vår buss närmade sig Tammerfors läste Matti ett stycke från hur staden presenterades för sextio år sedan där ”de festligt bolmande fabriksskorstenarna speglar sig i Tammerforsälven” men där en enastående harmoni i bebyggelse och naturlandskap gör att staden inte är nedrökt utan mycket människovänlig.

Vy över Tammerforsälven

Vy över Tammerforsälven

Det som gjort platsen attraktiv som industriort är de arton meters nivåskillnad mellan två sjöar som gör att man kunde utvinna vattenkraft i Tammerforsfallen. Gustav III besökte platsen 1775 och grundade staden 1779. När Alexander I gjorde ett besök 1819 insåg han potentialen och införde skråfrihet, tull- och skattelättnader för entreprenörer som ville slå sig ned i staden. Den skotske ingenjören James Finlayson grundade då ett bomullsspinneri. Sextio år senare arbetade en son i den nya ägarfamiljen Nottbeck i Thomas Alva Edisons laboratorium i New York och insåg den elektriska belysningens potential, inte minst genom förhöjd säkerhet i textilfabriken. Han såg till att Edisons generator No 3 skeppades till Tammerfors som på detta sätt blev första stad i Norden med elektriskt ljus och fjärde stad i Europa, efter London, Paris och Milano. Med tiden har många industrier och innovationer utvecklats i Tammerfors. Bara några kilometer västerut ligger grannstaden Nokia och vi känner ju väl till hur företaget med samma namn var ledande i utvecklingen av NMT och GSM och tillverkningen av mobiltelefoner fram tills Apple lanserade iPhone.

Vy över Tammerforsälven

Idag är Tammerfors är ett modernt teknologiskt centrum. Den ståtliga tegelröda industriarkitekturen har omvandlats till nya publika funktioner. Man associerar lätt till Norrköping när man vandrar runt i kvarteren runt forsen. Trots att arbetslösheten är hög, runt tio procent, så är Tammerfors en mycket populär inflyttningsstad och staden bygger ut nya stadsdelar. I oktober invigs en ny tunnel som gör att man kan flytta biltrafiken med 40 000 fordon per dygn från ett sjönära läge och där istället bygga en ny stadsdel. På sikt tänker man däcka över järnvägsområdet som delar staden och ovanpå däcket bygga nya bostäder – också det ett projekt som påminner om Norrköping.

/Olov Schultz

Vy över Tammerforsälven

Vy över Tammerforsälven

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *