AKTUELLT

Livliga diskussioner på pbl-dagens eftermiddagsmingel

Efter flera Boverkares lysande presentationer inom olika områden var det dags för lunch efterföljt av ett längre mingel vid olika hållplatser där man möttes av experter på områdena. Det var allt från diskussioner av vikten av ÖP,n, hur man genomför …Läs mer »

AKTUELLT

PBL-dagen tar sin början

Efter en tidig morgon med ljummet flygplanskaffe landar vi tillslut i Stockholm på Boverkets PBL-dag. Efter registrering, varmt kaffe och lite mingel var det dags att ta plats vid de numrerade, runda borden som var laddade med ”paddor” för att …Läs mer »
Så hanteras byggnadsfrågor i Norden

INTERNATIONELLT

Så hanteras byggnadsfrågor i Norden

Översikt Danmark Byggnadsfrågor hanteras av Trafik- og byggnadsstyrelsen. Byggreglerna (bygningsreglementet) under bygglagen ska harmoniseras. Funktionskraven ska göras tydligare och verifierbara, kommunala tolkningsmöjligheter snävas in. Brandbestämmelser som tidigare funnits i beredskapslagen flyttas nu successivt över till bygglagen.Vidare har energikraven justerats från …Läs mer »
Plattformen i Göteborg

AKTUELLT

Plattformen i Göteborg

”Staten och kommunen sitter i samma båt” och staten måste vara en del av lösningen och skapa rätt förutsättningar. Så inledde Landshövding Lars Bäckström seminarieserien Bostäder för alla – men hur? som landade i Göteborg den 31 augusti. Vi har …Läs mer »