Caroline Stigsdotter och Suzanne Pluntke på scen

AKTUELLT

Gestaltning på agendan när Boverket anordnade konferens i Uppsala

På Uppsala Konsert och kongress samlades i går närmare 340 personer från kommuner, länsstyrelser, domstolar, bygg- och konsultbranschen, departement och akademin. I fokus stod gestaltning och Plan-och bygglagen. Under dagen gavs inspel från både politiken, forskningsvärlden och praktiken. Vi fick …Läs mer »
Byggprojekt och nya bostadsområden i Göteborg

AKTUELLT

Byggprojekt och nya bostadsområden i Göteborg

Två enheter från Boverket, Tekniska egenskaper och Hållbara byggnader och byggprodukter, gjorde en gemensam enhetsresa till Göteborg under två vackra höstdagar. En programpunkt på resans andra dag var rundvandringar i två nybyggda bostadsområden och ett område som befinner sig i projekteringsstadiet. …Läs mer »
I Göteborgs rådhus

AKTUELLT

I Göteborgs rådhus

Två enheter från Boverket, Tekniska egenskaper och Hållbara byggnader och byggprodukter, gjorde en gemensam enhetsresa till Göteborg under två vackra höstdagar. Det här är det andra blogginlägget från resan. Det första blogginlägget kan du läsa här. I Göteborgs rådhus – …Läs mer »
Personer besöker HSB Living Lab

AKTUELLT

Arkitektur i Göteborg

Två enheter från Boverket, Tekniska egenskaper och Hållbara byggnader och byggprodukter, gjorde en gemensam enhetsresa till Göteborg under två vackra höstdagar. Resan började med en busstur från Sparregården i Karlskrona en tidig oktobermorgon. Den första anhalten på resan var Chalmers tekniska …Läs mer »
Paneldiskussion med landskapsarkitekt Torbjörn Andersson, Sverige, professor Ellen Braae, Köpenhamn, Danmark och Charles Waldheim.

INTERNATIONELLT

The Landscape of Landscape Urbanism

På Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är drygt 130 forskare samlade i en internationell forskarkonferens med rubriken “The Landscape of Landscape Urbanism”. Arrangörer är forskningsplattformen FUSE, Future Urban Sustainable Environment, tillsammans med MOVIUM – SLU:s tankesmedja för hållbar utveckling, och Institutionen …Läs mer »
Bild från powerpoint på Svenska Stadskärnors evenemang

SAMHÄLLSPLANERING

Intryck från Svenska Stadskärnors dagar

Svenska Stadskärnor har arrangerat två intensiva dagar i Stockholm (10-11 oktober) om utvecklingen av städer och tätorter, först Forskarrådets seminarium utifrån en trendrapport om sociala utmaningar, därefter Sweden Urban Arena med fokus på utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser. David …Läs mer »