Samhällsplanering

Bild från powerpoint på Svenska Stadskärnors evenemang

Intryck från Svenska Stadskärnors dagar

Svenska Stadskärnor har arrangerat två intensiva dagar i Stockholm (10-11 oktober) om utvecklingen av städer och tätorter, först Forskarrådets seminarium utifrån en trendrapport om sociala utmaningar, därefter Sweden Urban Arena med fokus på utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser.

Bild från powerpoint på Svenska Stadskärnors evenemang

David Downey, CEO International Downtown Association, IDA, gav oss en inspirerande inblick i hur han arbetar med Business Improvement Districts, BID, i Washington och Georgetown i USA. Det gav en värdefull bakgrund till diskussionen om hur vi kan arbeta med en svensk variant av BID med fokus på process och aktörssamverkan.

Alexander Bard står på scen

Alexander Bard medverkade

Två Alexandrar gav bestående intryck från Urban Arena; Alexander Bard, cyberfilosof och författare, inledde med påståendet att ”Internet gör att alla städer måste byggas om!” Online är tillgängligt överallt och löser upp geografin. Han hävdar att vi aldrig kommer att nöja oss med att bo och arbeta som vi gör idag.

Alexander Ståhle, VD Spacescape och Teknisk doktor i stadsbyggnad vid KTH, balanserade Bards påståenden med sitt perspektiv på framtidens städer. Hans nya bok har titeln ”Alla behöver närhet – så blir framtidens städer”. Med många tänkvärda perspektiv på hur vi bygger våra städer avslutade han med ett citat från trafikchefen i New York: ”I´m not anti cars, I´m pro choice”.

/Kerstin Hugne

6

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *