Internationellt

Paneldiskussion med landskapsarkitekt Torbjörn Andersson, Sverige, professor Ellen Braae, Köpenhamn, Danmark och Charles Waldheim.

Paneldiskussion med landskapsarkitekt Torbjörn Andersson, Sverige, professor Ellen Braae, Köpenhamn, Danmark och Charles Waldheim.

The Landscape of Landscape Urbanism

På Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är drygt 130 forskare samlade i en internationell forskarkonferens med rubriken “The Landscape of Landscape Urbanism”. Arrangörer är forskningsplattformen FUSE, Future Urban Sustainable Environment, tillsammans med MOVIUM – SLU:s tankesmedja för hållbar utveckling, och Institutionen för landskapsplanering på SLU. Diskussionen handlar om relationen mellan stadslandskap och omgivande landskap. Forskare från olika länder och kontinenter analyserar begreppen, Landscape Urbanism används ofta.

Programmet löper från onsdag 19 till fredag 21 oktober. Många kända planerarprofiler står i talarstolen, bland annat professor Charles Waldheim, från Kanada/USA. Han har bland annat myntat begreppet ”Landscape Urbanism” och har skrivit böcker i ämnet.

Tidsperspektivet och processer är nycklar i diskussionen om landskap. Historiska perspektiv behöver vara närvarande. Det är av stor betydelse för tolkningen att förstå olika idéer och projekts kulturella koncept.

Torsdagen ägnades åt fördjupningar i mindre grupper utifrån inspel från olika forskare. Reciliens var en av de frågor som diskuterades, bland annat konstaterades att det inte bara handlar om adaption, utan om transformation. Det handlar om komplexitet och en mångfald av lösningar. Vi måste vidga vår kapacitet att hantera många modeller och lösningar.

Kine Halvorsen Thorèn, professor i landskapsarkitektur på Lantbrukshögskolan i Ås i Oslo, pekade på den mångåriga kunskapsutvecklingen som vi har i Norden om planering av blå-gröna strukturer och avslutade med påståendet att ”idag är transdiciplinära perspektiv viktigare än nya –ismer! Vi borde vara mer precisa när vi använder ordet landskap”. Hon påminner om betydelsen i Europa av Europeiska Landskapskonventionen.

Ett särskilt tack till Caroline Dahl, Gunilla Lindholm och deras medarbetare som lyckats engagera alla dessa spännande forskare till en internationell konferens av hög klass!

Mer information finns även på SLU:s webbplats.

Kerstin Hugne

Alnarp den 21 oktober 2016

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *