Aktuellt

I Göteborgs rådhus

Två enheter från Boverket, Tekniska egenskaper och Hållbara byggnader och byggprodukter, gjorde en gemensam enhetsresa till Göteborg under två vackra höstdagar. Det här är det andra blogginlägget från resan. Det första blogginlägget kan du läsa här.

I Göteborgs rådhus – Linbaneprojektet

Dagen inleddes med två föredrag i Göteborgs rådhus. Det första handlade om det stora linbaneprojektet som pågår i Göteborg. Linbanan förväntas bli invigd år 2021. Huvudprojektledaren Per Bergström Jonsson berättade för oss om viktiga punkter i projektet: tekniska aspekter, linbanelinjernas sträckning, samverkan med övrig kollektivtrafik, knutpunkter (bytespunkter), passagerarkapacitet i varje gondol och per timme för hela systemet, internationella utblickar, brandskydd, säkerhets- och trygghetsaspekter m m. Gondol är namnet på varje ”vagn” eller ”kabin” i ett linbanesystem.

Huvudprojektledaren Per Bergström Jonsson håller en presentation om linbaneprojektet i Göteborg

Huvudprojektledaren Per Bergström Jonsson håller en presentation om linbaneprojektet i Göteborg.

På bilden ovan visas hur det såg ut när våra två enheter från Boverket satt i Sjöfartssalen i rådhuset, och fick en uppfattning om hur det framtida kollektivtrafiknätet kan komma att se ut när linbanan har integrerats med övriga transportmedel. Den linbanelinje som kommer att byggas först kommer att knyta ihop Hisingen med området väster om centrum på Göta älvs södra strand. Linbanelinjens sträckning syns på en av de vertikala linjerna.

Tekniska egenskapskrav

Vi fick bland annat information om krav på rumshöjd i byggnader.

Vi fick bland annat information om krav på rumshöjd i byggnader.

Den andra presentationen handlade om tekniska egenskapskrav på byggnader och det tekniska samrådet. En geovetare, två byggnadsinspektörer och en jurist informerade oss om olika delar av processen från bygglov till färdig byggnad. Diskussionerna blev många, liksom följdfrågorna, och vi uppehöll oss en stund kring svåra tolkningsfrågor gällande rumshöjd och dagsljus i byggnader.

/Björn Svensson

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *