Planträffar i Västra Götalands län

AKTUELLT

Planträffar i Västra Götalands län

De senaste tre veckorna har några stycken från enheten för plan och bygg varit på turné i Västra Götalands län och medverkat på länsstyrelsens planträffar i Marks kommun, Munkedals kommun, Karlsborgs kommun och Härryda kommun. Temat för träffarna har varit …Läs mer »

AKTUELLT

Jämställda platser, kreativitet och kommunikation

Under sju intensiva timmar den 22 november var jämställdhet och offentliga miljöer på agendan. Efter att Boverkets generaldirektör hade hälsat välkommen till konferensen ”Hur skapas jämställda offentliga miljöer” uppmanade statssekreterare Pernilla Baralt oss att förändra det som påverkar förväntningar på …Läs mer »

AKTUELLT

Hur skapas jämställda offentliga miljöer?

Just detta ska ungefär 100 personer dryfta den 22 november. Konferensen är avslut på ett knappt treårigt uppdrag till Boverket om jämställdhet och offentliga miljöer. Under perioden har tjugofyra projekt genomförts runt om i landet. Resultat och erfarenheter från dessa …Läs mer »
Entrén till UN-Habitats tredje världskonferens i Quito, Ecuador

INTERNATIONELLT

Rapport från Habitat III – United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development

Den 17-20 oktober samlades representanter från regeringar, myndigheter, föreningar, frivilligorganisationer och många fler i Quito, Ecuador, för UN-Habitats tredje världskonferens. Under konferensen antogs deklarationen New Urban Agenda, Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for all, mer information på …Läs mer »