Aktuellt

Planträffar i Västra Götalands län

De senaste tre veckorna har några stycken från enheten för plan och bygg varit på turné i Västra Götalands län och medverkat på länsstyrelsens planträffar i Marks kommun, Munkedals kommun, Karlsborgs kommun och Härryda kommun. Temat för träffarna har varit förenkling och tillämpning av PBL och träffarna har framför allt riktat sig till planhandläggare på kommunerna. Boverket har fått stort utrymme för att berätta om de senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken och vad som är på gång. För att inte missa några nyheter på PBL Kunskapsbanken: anmäl dig till nyhetsbrevet HÄR.

 

På träffarna har vi fått ta del av utmaningar och många spännande projekt som pågår i Västra Götaland. Vi har även fått lära oss om pågående och kommande projekt hos värdkommunerna och vi ser med spänning fram emot att någon gång komma tillbaka och se resultatet av dessa.

I behov av  bostäder.

I behov av bostäder.

 

Det finns en framtidstro med bland annat utbyggnad av kommunikationsleder, nya stadsdelar och förändring av tidigare industriområden. Bland annat berättade Kristina Englund, mark- och bostadschef på Härryda kommun, om deras arbete från planering till avslut. Kommunen har ett politiskt mål om en bostadsbyggnation som möter en befolkningsökning om lägst 1,5 %, motsvarande ca 230 bostäder årligen. Med en tydlig översiktsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning, där kommunen utöver arbetet med privata markägare arbetar utefter en genomarbetad strategi om markförvärv, tävlingar om markanvisning på färdig detaljplan med utbyggd infrastruktur lyckas Härryda kommun med god förutsebarhet bygga bostäder i jämn takt motsvarande det politiska målet.

 

Vad har vi då pratat om och vad har vi fått för frågor?

Vi tog tillfället i akt och berättade om den senaste vägledningen på PBL Kunskapsbanken:

  • de nya planprocesserna och tillämpningen av dessa
  • roller och ansvar -Vad betyder jäv med mera?
  • ändring av detaljplan – för vad kan en detaljplan ändras och när bör en ny detaljplan tas fram istället?
  • kommunens hantering av överklagade detaljplaner
  • planbestämmelser och hur de bör formuleras för att uppnå syftet med planen och kravet om tydlighet.
Klara Falk, Boverket.

Klara Falk, Boverket.

Vi märker genom de frågor vi fått under turnén att digitalisering av detaljplaner och ändring av detaljplaner är ett hett ämne! Vi ligger därför helt rätt i tiden med den planbestämmelsekatalog som ska publiceras i början av nästa år och som ska hjälpa kommunerna i deras arbete med att digitalisera äldre detaljplaner. Vi kommer även påbörja andra delen av vägledningen av ändring av detaljplan– Hur går det till i praktiken? Har du eller din kommun arbetat med ändring av detaljplan och vill dela med er av era erfarenheter, välkomna att höra av er till oss!

 

Slutligen vill vi tacka Länsstyrelsen i Västra Götaland och samtliga värdkommuner för att vi har fått tillfälle att besöka er!

 

/Enheten för plan och bygg

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *