Aktuellt

Arkitekturgalan 2016 på Cirkus i Stockholm

Så var Arkitekturgalan över för detta år. Antalet besökare var rekordhögt med 1200 deltagare på dagen och närmare 3500 under kvällen då arkitektursveriges mest prestigefyllda priser delades ut.  Dagen bjöd på många spännande inlägg, projektkavalkader, internationella utblickar, intressanta föredrag och paneldiskussioner i högt tempo.

Vad tar jag då med mig från dagen? Det som gjorde mig både glad och positiv inför framtiden var att både dagen och kvällen gästades av flera viktiga ministrar med beröring till området. Karolina Skog, vår miljöminister med ansvar för stadsutvecklingsfrågorna, medverkade under dagen och pratade om betydelsen av att ta fram nationella mål för stadsutvecklingen, att man från nationellt håll måste ha en tydligare riktning. Hon lyfte fram vikten av att staden måste bidra till närhet, möten, utbyten och blandning.  Vikten av att ha levande gröna och blå strukturer och effektiva transportsystem, bra bostäder, tillgängliga offentliga platser och bra service. Och här spelar arkitekturen och gestaltningen en viktig roll. På kvällen lyfte både Alice Bah Kuhnke, vår kulturminister och Gabriel Wikström, vår folkhälso,- sjukvårds- och idrottsminister, arkitekturens betydelse för människors välbefinnande och vikten av att höja dess status och möta framtida rekryteringsutmaningar.

Scen och folk framför den på Arkitekturgalan

Förväntansfull publik på Arkitekturgalan

Hur ger vi utrymme för innovation och produktutveckling, vad driver förtätningsivern, hur kan vi bygga bra men billigt för alla, hur skapar vi bra processer som bygger på kommunikation och tillit och varför blir det inte som vi tänkt var frågor som återkom under dagen. PBL berördes både som ett hinder men också som ett verktyg som fungerar bra bara man använder det rätt och i kombination med andra verktyg. Mycket handlar om (i teorin) den enkla ekvationen att skapa rätt projekt på rätt plats och till rätt pris. Men också om mod att utmana det gamla, tilltro och att skapa en tillåtande och testande mentalitet. När man förvaltar staden väl får man så mycket vinster tillbaka. Lyckas man skapa en stolthet för sin stad så gör oftast byggherrar och andra aktörer mer än vad lagen kräver.

Det prisades och hyllades denna dag. Pris gick till Årets Rookie, Årets arkitekt(h)en och Årets möjliggörare, se Sveriges arkitekters webbsida. Den sistnämnda är särskilt intressant att lyfta fram då detta pris gick till Örebro kommun med motivering att man där vågat ge arkitekter mer makt i processen. Tänkvärt!

Projektkavalkaderna avlöste varandra och gav ett axplock av många bra projekt runt om i landet. Några som jag särskilt vill nämna är Hedlunda förskola i Umeå. Där man verkligen satsat på barnens inne- och utemiljö som en viktig investering inför framtiden. Ett annat intressant projekt att nämna är ”Vattnet kommer” där SLU i Alnarp och Höganäs kommun tillsammans arbetat med att skapa förståelse och väcka diskussion och debatt kring klimatförändringar och stigande vattennivåer genom att använda sig av teater, konst och drama som ett pedagogiskt verktyg i mötet med allmänheten.

En man står på scenen på Arkitekturgalan

Mycket spännande hände på scenen på Arkitekturgalan

Som några av höjdpunkterna under dagen vill jag lyfta Jean-Louis Missika, biträdande borgmästare i Paris, som berättade om deras program för att skapa innovativ arkitektur i Paris där nya finansieringsmodeller var en av 9 punkter i deras programförklaring för att definiera innovation i arkitekturen. En ack så viktig aspekt.

Prisutdelnin på scenen på Arkitekturgalan

Planpriset ska delas ut!

Och så delades ju också de prestigefyllda priserna, Planpriset, Kasper Sahlinpriset, Sienapriset, Villapriset, Bostadspriset, Kritikerpriset och Guldstolen ut. På Sveriges Arkitekters webbsida kan ni läsa mer om vilka som fick dessa fina utmärkelser. Platser och byggnader väl värda att besöka!

/Caroline Stigsdotter

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *