Aktuellt

Ett intersektionellt perspektiv på det offentliga rummet

Den 10 – 11 januari gick årets Transportforum av stapeln i Linköping. En av de 95 sessionerna handlade om jämställdhet och offentliga rum. Under 90 intensiva minuter berättade fyra föreläsare om ämnet. Boverkets Kerstin Andersson presenterade myndighetens satsning på jämställda offentliga miljöer, som bedrivits sen 2014. Ett av de projekt som genomförts är ”Vuxna är inte ute på kvällen”, som Malin Henriksson från VTI och Emma Friberg från Östergötlands museum berättade om. Tillsammans har de tagit fram en vandringsutställning om ungdomars erfarenheter att röra sig på kvällen. Utställningens syfte är att väckta idéer om hur stadsplaneringen kan anpassas för att tjejer, killar och transpersoner ska kunna röra sig obehindrat och utan rädsla. Slutligen gav Birgitta Andersson från SKL en snabbkurs i jämställdhet och betydelsen av att synliggöra hur olika maktstrukturer samspelar, d.v.s. att anlägga ett intersektionellt perspektiv. Sessionens tema skiljde sig tydligt från övriga sessioners, men mottogs mer än väl. Enligt en av åhörarna, som deltagit nästan samtliga 35 år, var detta den mest intressanta session han hittills hade gått på!

 

http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/alla-bidrag-stod-och-garantier/stod-till-utvecklingsprojekt-for-jamstallda-offentliga-miljoer/beviljade-stod/statens-vag-och-transportforskningsinstitut/

bild-2

Bilden visar moderatorn Suzanne Pluntke med talarna: Birgitta Andersson, Kerstin Andersson, Malin Henriksson och Emma Friberg.

 

5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *