Plattformshissar, universell utformning och barnvagnar

TILLGÄNGLIGHET

Plattformshissar, universell utformning och barnvagnar

På årets första möte inom Boverkets permanenta samråd med funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och SKL (Statens kommuner och landsting) avhandlades plattformshissar. Vi diskuterade bland annat hur självständigt användande dessa medger då de ofta är lite tröga att trycka igång. Det finns alternativ …Läs mer »
Klimatanpassning i fysisk planering

AKTUELLT

Klimatanpassning i fysisk planering

Idag snöar det i Karlskrona och det ter sig som en vanlig vinterdag. Men faktum är att jorden blir varmare och varmare. 2016 var det hittills varmaste året sedan man började mäta. Klimatet är under förändring och vi måste förhålla …Läs mer »
Tillgängliga bostäder ingen självklarhet?

TILLGÄNGLIGHET

Tillgängliga bostäder ingen självklarhet?

I tider då det snabbt behöver byggas fler bostäder diskuteras i olika sammanhang möjligheten att lätta på kraven på att bostäder ska vara tillgängliga och kunna användas av personer med funktionsnedsättning. I höstas till exempel föreslog regeringen tidsbegränsade bygglov för …Läs mer »

AKTUELLT

Kulturarv som innovation

Onsdagen den 1 februari spenderades på Färgfabriken i Stockholm. Dags för Riksantikvarieämbetets slutkonferens kring ett uppdrag om regional tillväxt och kulturarv, kopplat till 2013-års Mineralstrategi. De ca 250 deltagarna kom från hela landet och representerade såväl myndigheter och kommuner som …Läs mer »