Aktuellt

Klimatanpassning i fysisk planering

Ett klimat i förändring?

Ett klimat i förändring?

Idag snöar det i Karlskrona och det ter sig som en vanlig vinterdag. Men faktum är att jorden blir varmare och varmare. 2016 var det hittills varmaste året sedan man började mäta. Klimatet är under förändring och vi måste förhålla oss till det. Vi behöver anpassa oss till mer nederbörd, varmare somrar och långa torkperioder. Förändringar som medför ökade risker i form av översvämning, ras, skred, erosion och dricksvattenbrist.

Den fysiska planeringen har en nyckelroll för att hantera klimatanpassning. Om du undrar hur, så har Boverket precis tagit fram en webbutbildning om varför och hur man kan arbeta med klimatanpassning i fysisk planering.

– Det är en 45 minuter lång utbildning med genomgång av plan- och bygglagens regler som rör klimatanpassning. Utbildningen innehåller även filmer från kommuner som berättar hur de har gjort samt interaktiva övningar, berättar Anna Gäderlund, planarkitekt på Boverket. Botkyrka kommun berättar bland annat om hur de har lyckats arbeta framgångsrikt med klimatanpassningsfrågorna.

Klimatförändringarna kommer innebära olika saker i olika delar av landet. Kanske kommer dagens snöstorm vara en raritet i framtiden. Men klart är att anpassning tar tid så det är dags att börja nu!

Vill du veta mer och få inspiration till hur man kan komma igång med arbetet i din kommun så titta på utbildningen. Du hittar den på https://boverket.onlineacademy.se/external/play/2331 .

6

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *