Tillgänglighet

Plattformshissar, universell utformning och barnvagnar

Här är deltagarna vid årets första möte med Boverkets permanenta samråd med funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och SKL (Statens kommuner och landsting).

Övre raden  från vänster: Jenny Lilja, Johan Kihlberg, Lena Viberg Larsson, Carina Burelius, inbjuden från Länsstyrelsen Blekinge, Anette Johansson, Ylva Storm, Mona Johansson-Rapp och Roland Thörnquist.
Nedre raden från vänster: Maria Thorstensson, Synskadades Riksförbund, Ewa Krynicka Storskog, Lars-Göran Wadén, Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet, Maria Petersson och Conny Andersson, Handikappförbunden.

På årets första möte inom Boverkets permanenta samråd med funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och SKL (Statens kommuner och landsting) avhandlades plattformshissar. Vi diskuterade bland annat hur självständigt användande dessa medger då de ofta är lite tröga att trycka igång. Det finns alternativ i form av joystick, men kruxet är att med tanke på barnsäkerhet så får hissarna inte vara för lätta att starta. Den här typen av hissar var ursprungligen tänkta som individuella lösningar först och främst, men under mötet framkom att de blir vanligare som generella lösningar. Till exempel planeras en plattformshiss i ett flerbostadshus på tre våningar i samband med en ombyggnad. En nybyggd fotbollsläktare var ett annat exempel som togs upp. Plattformshissar är långsamma och rymmer få, så är det många som behöver använda hissen mellan första och andra halvlek för att köpa fika kan det bli stressigt.

Vi kom också in på universell utformning. Det vill säga att miljöer, produkter, program och tjänster utformas så att de redan från början kan användas av så många som möjligt med färre anpassningar som följd. Att det är till gagn för alla rådde det total enighet om, så diskussionen kom i stället att handla om hur man kan få med sig alla i detta tänk och om hur myndigheter överhuvudtaget kan sprida kunskap om konsekvenserna av att strunta i regler och forskning. Idéer?

Det är viktigt att personalisera informationen, anser Jenny Lilja från Boverkets kommunikationsenhet, eftersom ”vi fungerar på det viset att så länge något inte rör mig själv så är det ett ickeproblem”. Jag får själv erkänna att det var först när jag fått barn och börjat köra barnvagn som jag insåg vilket problem en bil – ja även en cykel – som parkerats på en trottoar kan ställa till med.

Jag ser fram mot nästa samrådsmöte som antagligen blir den 1 juni.

/Ylva Storm

4

Kommentarer

 1. Vi som inte finns enligt boverket lever ändå

  Enlig boverkets regler om hissmått och mått i hygienutrymmen så existerar inte vi som har elrullstolar med vårdarstyrning på grund av att vi inte kan framföra våra stolar självBoverkets regelverk talar nämligen enbart om dom somkan framföra en elrullstols själva och man har helt utgått från dessa när man har skrivit sina regler somtalar om hur stora utrymmen skall vara och vilka macxvikter olika lyftanordningar skall ha där även elrullstolar ingår

  Enligt boverkets regler så räcker det med en total lyftkraft på 300 kilo men vi som har elrullstolar med vårdarstyrning kan komma upp i minst 450 kilo beroende på vilken elrullstol man har och sedan tillkomer vikten både på den som sitter i stolen och den som kör vår stol

  Tack vare att boverkets tjänstemän inte vill inse att vi finns och har samma rätt att få leva ett liv i full samhällsgemenskap så ser dom hellre till att vi helt stängs ute från stora delar av samhällsgemenskapen

  Enligt boverkets tjänstemän så kan dom inte förändra sina skrivna regler utan det är endast regeringen och riksdagen som kan förändra reglerna och därför fortsätter samhället att bygga in en massa otillgänglighet vilket är stort slöseri med våra skattepengar

  Tack vare deras regler så kan vi som har elrullstolar med vårdarstyrning inte åka med allmäna kommunikationer i stockholms län som har högsta tillåtna vikt på 300 kilo helt enligt boverkets regler och även järnvägen har samma regler

  Är det inte nu dags attt boverkets tjänstemän och generaldirektör byts ut mot personer som verkligen kan detta med elrullstolar med vårdarstyrning och vilka mått och vikter som behövs för att personer som har dessa stolar också skall få ta del av samhället och kunna ta sig fram som alla andra

  Boverket begår folkrättsbrott när dom inte lever upp till konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta artikel 9 om tillgänglighet

  En stat får aldrig åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser. Svensk lagstiftning ska alltså tolkas i linje med konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter.

  Även kommuner är som del av staten skyldiga att följa konventionen och om så inte sker är staten skyldig att vidta åtgärder så att konventionens krav uppfylls fullt ut i hela landet.

  • Hej Sven.
   Tack för din kommentar. Plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen anger att krav på tillgänglighet ska ställas och med vilken nivå kraven gäller i byggnader med mera. Boverket har sedan fått ett bemyndigande från regeringen att precisera de regler som finns på lag och förordningsnivå, vilket görs i Boverkets byggregler (2011:6), BBR. Enligt BBR 3:144 ska även en medhjälpare få plats i hissen, det stämmer alltså inte att regelverket bara gäller för dem som framför en elrullstol själva. Det stämmer däremot att plattformshissar till skillnad mot vissa andra hissar klarar enbart 385 kg.
   Om Boverkets byggregler ska ändras innebär det en skärpning mot dagens regler. Vår bedömning är att om en sådan skärpning ska göras måste först plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen ändras.
   Regeringen har tillsatt en kommitté som ska göra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler.
   Vänliga hälsningar,
   Elsa Mångård, kommunikatör

Lämna ett svar till Elsa Mångård Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *