Kan vi bygga kvantitet med kvalitet?

AKTUELLT

Kan vi bygga kvantitet med kvalitet?

Som ett led i sitt miljömålsarbete höll Länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens om att kombinera ett omfattande bostadsbyggande med hög kvalité. De drygt 200 deltagarna kom huvudsakligen från kommuner, näringsliv och länsstyrelser. Förmiddagen bjöd bland annat på två …Läs mer »
Mässan ”På Väg” på Elmia i Jönköping

AKTUELLT

Mässan ”På Väg” på Elmia i Jönköping

Boverket deltog i mässan ”På Väg” 7-8 mars. Det är en mässa som hålls vartannat år och den handlar om vägutrustning. Arrangörerna är Elmia och Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV. Trafikverket samarbetar också med dessa aktörer när mässan arrangeras. Det …Läs mer »
Nu har vi lanserat vår nya e-tjänst – Planbestämmelsekatalogen

AKTUELLT

Nu har vi lanserat vår nya e-tjänst – Planbestämmelsekatalogen

Nu är vår nya e-tjänst, Planbestämmelsekatalogen, lanserad. Vad är då planbestämmelsekatalogen? Jo, det är ett verktyg som ska förenkla vardagen för dig som arbetar med detaljplaner eller bygglov i landets kommuner eller på företag. Planbestämmelsekatalogen ger hjälp med att tolka …Läs mer »

AKTUELLT

Att skapa staden – identitet, minne och delaktighet

Nyligen hade jag förmånen att få delta på den internationella forskarkonferensen ”Att skapa staden – identitet, minne och delaktighet”, arrangerad av Malmö högskola. Syftet var att genom att förena flera discipliner, perspektiv och professioner öka förståelsen för stadsutvecklingens drivkrafter och …Läs mer »