Aktuellt

Att skapa staden – identitet, minne och delaktighet

Nyligen hade jag förmånen att få delta på den internationella forskarkonferensen ”Att skapa staden – identitet, minne och delaktighet”, arrangerad av Malmö högskola. Syftet var att genom att förena flera discipliner, perspektiv och professioner öka förståelsen för stadsutvecklingens drivkrafter och samtidens samhällsutmaningar. Fokus låg på makt och identitet i relation till klass, genus och etnicitet.

Ca 250 deltagare fick ta del av 90 presentationer i 30 sessioner och paneler. Studier från Sverige och främst engelsktalande delar av världen redovisades. Spännvidden var stor och bland annat följande lyftes: att skriva in lokala HBTQ-berättelser i det nationella narrativet, mobilitet sett ur ett sociologiskt perspektiv, om att synliggöra kvinnliga immigranters historia, om hur synen på kulturarvet förändras i en så lång process som flytten av Kiruna är, äldre stadsomvandlingar sett som ett kollektivt drama och hur detta påverkar dagens stadsplanering, om dualiteten bakom Umeås slogan ”Ung, trygg och jämställd” och Helsinborgs ”Helsingborg är till för de som vill något” samt att arbeta med stadens identitet inifrån istället för uppifrån eller nerifrån.

Tanken är att konferensen ska återkomma om två år. Förhoppningsvis lockas ännu fler deltagare med tanke på dagarnas relevans!

 

Läs mer i programmet, som även innehåller alla föreläsares abstracts: https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/KS/Urbana%20Studier/Inst%20f%20studier%20i%20Malm%c3%b6s%20historia/creating-the-city-program_web.pdf

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *