Aktuellt

Kan vi bygga kvantitet med kvalitet?

Som ett led i sitt miljömålsarbete höll Länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens om att kombinera ett omfattande bostadsbyggande med hög kvalité. De drygt 200 deltagarna kom huvudsakligen från kommuner, näringsliv och länsstyrelser. Förmiddagen bjöd bland annat på två föreläsare från Chalmers. Lars Marcus uppmanande oss att inte se bostadsbyggandet som ett mål utan istället förstå bostaden som en komponent i de verkliga utmaningarna, t.ex. social sammanhållning och klimathot. Kärnan i stadsbyggandet är enligt Lars att förstå betydelsen av olika platsers läge, inklusive deras relationer till varandra. Kajsa Crona beskrev därefter delar av den forskning som bedrivs på nyinrättade Centrum för boendets arkitektur. Hon nämnde bland annat flexibla bostäder, att mäta boendekvalitéer och konsekvenserna av att även relativt nybyggda bostäder renoveras i omfattande utsträckning.

Under eftermiddagen berättade Ulrika Jansson, planeringschef i Örebro, om hur kommunen möjliggör ett omfattande bostadsbyggande. Grunden är strategiska markförvärv och en bra översiktplan. Till detta adderas god samverkan mellan förvaltningar och tät kontakt politiker och tjänstemän emellan. Receptet verkar onekligen funka: jämfört med sex lika stora kommuner har Örebro en dubbelt så stor detaljplanekapacitet. Arkitekt Emma Jonsteg berättade om vad som krävs för att gå från idé till verklighet med bibehållen kvalité: starka idéer, tydlig målbild och tydliga krav från kommunen. Centralt är även att behålla samma arkitekt och samma kommunala projektledare genom hela uppdraget – samt att inte dra sig för att be om hjälp. Arkitekt Örjan Wikforss påpekade att det vi bygger idag ofta är stadsmässigt, men utan att vi alltid lyckas bygga stad. Han varnade också för en urskillningslös regelförenkling eftersom det i varje regel finns inbakad kunskap och ofta också forskning. Avslutningsvis konstaterade han att ur ett barnperspektiv behövs både ytmässig kvalitet och kvantitet

Dokumentation hittar du på Länsstyrelsen hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/sv/nyheter/2017/sidor/kvalitet-bostadsbyggandet-diskuterades-konferens.aspx/

Foto: Suzanne Pluntke

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *