Aktuellt

Boverkets PBL Kompetens i Kosta


Viveka Zetterberg i färd med att ställa frågor
Om Boverkets PBL Kompetensutbildning.

I dag har jag varit med Boverkets PBL Kompetens på ett seminarium om Buller i Kosta. Seminariet vände sig till byggnadsinspektörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, kommunala planerare med flera. Deltagarna i seminariet hade fått en hemuppgift, att gå webbutbildningar i Plan-och bygglagen, (PBL).

Från Boverket medverkade förutom mig Viveka Zetterberg, Therese Byheden, Kerstin Hannrup och Jörgen Lundqvist.

Viveka Zetterberg inledde med att dela in de 40 deltagarna i olika grupper, de som precis har börjat jobba med PBL, de som jobbat några år och de som arbetat länge med PBL, på ett långt led i kronologisk ordning. Hon flaggade också för det webbseminarium som kommer den 23 maj på Boverkets webbplats och som behandlar tidsbegränsade bygglov.

Från ”Rookies”  till de som varit med länge
Viveka Zetterberg inledde seminariet med att fråga ”Rookies”, vad har ni pratat om när det gäller PBL utbildningarna?  Solceller, planbestämmelsefrågor, nya utbildningar. När det kom till de som varit med lite längre så blev svaren; Svensk standard, dagens byggnader, Konkreta fall som t.ex. hur vi planerar för dagvatten, gröna tak. Buller, gränsdragning, tillsyn och behov av skärpt lagstiftning var andra ämnen som diskuterades.

Att bygga fler hållbara bostäder
Jörgen Lundqvist tog vid och beskrev läget i Boverkets PBL Kompetenssatsning med början 2015 då bullerpaketet med regler kom, fram till nu.
– Hur ska vi med regelverket om buller till hjälp, kunna bygga fler hållbara bostäder?
Detta var en av de frågor som Jörgen Lundqvist belyste. Han beskrev också begrepp i PBL och hur olika definitioner påverkar, som till exempel att PBL innehåller begreppet buller men också begreppet omgivningsbuller.

Vad pratades det om?
Gränsvärdet 55 db,hur ska man göra och vilka förutsättningar finns för en bullerutredning? Kan man köpa in bullerberäkningsprogram för bullerutredning och inte vara såb eroende av konsulttjäntser? Att göra egna bullerutredningar är komplicerat, en av anledningarna till att det behövs konsulttjänster. Frekvensomfång var en annan fråga, Boverkets Kerstin Hannrup förklarade att det är svårt att mäta trafikbuller eftersom det ändras beroende på trafikens intensitet bland annat, man mäter därför med beräkningar och använder något som kallas för A-filter A och något som kallas för C-filter. Om skillnaden mellan dessa två filter är mer än 20 db så handlar det om lågfrekventa decibel problem. Låter det krångligt? Ja det är inte helt lätt, men i Lessebo har man ett sätt att hantera de olika sakfrågorna.

Webbutbildning först – sedan dialog!
Jag fick en chans att ställa några frågor till Filip Månsson, planarkitekt i Lessebo kommun. Lessebo har 8700 invånare och Filip är den enda planeraren där. Han ansvarar för översiktsplan- och detaljplanfrågor, även bostadsförsörjningsplan ligger på hans bord. På min fråga om hur han använder sig av Boverkets PBL Kompetensutbildning svarade han så här:
– Jag sätter mig vid datorn och kollar planeringsfrågor , bygglovshandläggare, miljösamordnare och miljöinspektörer ser på sina avsnitt i webbutbildningen, sen sätter vi oss och diskuterar. Det är miljöinspektörerna som har ansvar för inomhusmiljön förklarar Filip för mig. Alla kollar sitt sedan sätter de sig i en gemensam dialog och diskuterar det de lärt sig i relation till sina olika ansvarsområden. Genialiskt tycker jag, och så enkelt!

På gång på Boverket
Förutom att svara på knepiga frågor om planläggning beskrev Therese Byheden vad som är på gång på Boverket. 100 vägledningstexterna är publicerade på PBL Kunskapsbank och det konstaterades att PBL Kunskapsbank är väl känd och använd bland deltagarna. Aktuella regeringsuppdrag för Boverket tog Therese upp där  bland annat uppdraget om serietillverkade hus väckte stort intresse. Kerstin Hannrup redovisade exempel på vad Boverkets nya vägledningar handlar om:

  • tillgänglighet i hygienrum
  • bostadsutformning i studentbostäder
  • brandskydd mellan byggnader
  • legionella
  • verifiering av energikraven
  • snölast på sadeltak
  • olyckslast för trapphus.

Kosta vad det kosta vill
Avslutningsvis så kom flera önskemål från deltagarna upp för Boverkets PBL Kompetens att ta ställning till. En utbildning i planbestämmelsekatalogen vill flera ha, att få lära sig mer om hur man gör en bullerutredning, hur man säkerställer bullernivå för ett bostadsområde som också innehåller kontorsfastigheter, mer kunskap om bullerplank…listan kan göras lång! Jag var projektledare för PBL Kunskapsbank när nya PBL kom 2011, de senaste åren har jag varit borta från PBL-frågorna och känner att det är mycket kunskap att hämta in. Men i arbetet som kommunikationsansvarig för Boverkets PBL Kompetens ska jag lära mig mer om PBL – Kosta vad det Kosta vill! Och det börjar förstås med en webbutbildning på Boverkets webbplats.

Foton: Hans Gustafsson

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *