Aktuellt

350 byggnadsinspektörer kommer att läsa den här bloggen

Hur vet jag att 350 byggnadsinspektörer kommer att läsa den här bloggen? Beror det på att en ny utbildning om byggnadstekniskt brandskydd är publicerad i Boverkets PBL Kompetens regi? Filmen med utbildningen hittar du på Boverkets webbplats, svaret på frågan finns i den här bloggen.

Ny webbutbildning om brandskydd
I webbutbildningen Brandskydd i PBL, finns flera moduler om hur  byggnadstekniskt brandskydd hanteras i olika delar av PBL-processen. Modulerna innehåller övergripande beskrivning av hur brandskydd kommer in i plan- och byggprocessen. Webbutbildningen tar även upp frågan om varför vi behöver brandskyddsregler? Olika klasser, byggnadsklasser, verksamhetsklasser och Europeiska brandklasser är andra delar som ingår i utbildningen. Definitioner, dimensionering, utrymningsvägar och samarbetet mellan byggnadsnämnd och räddningstjänst samt vanligt förekommande frågor som ställs till Boverket redovisas också i utbildningsmodulerna.

Utbildningsdagar i Göteborg
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB, genomför 3-5 maj Informations och utbildningsdagar  i Göteborg. Utbildningsdagarna vänder sig till Byggnads- och VVS- inspektörer, Bygglovhandläggare, Bygglovsarkitekter, Politiker, Administratörer och andra inom privat och offentlig verksamhet som arbetar med tekniska frågor inom området. På konferensen så har Boverket flera medarbetare som föreläser; Yvonne Svensson, rättschef och Karl Evald, jurist, Cathrine Engström, projektledare med PBL Kunskapsbank i fokus och Mikael Näslund utredare och… så var det visst någon till?

Svar på fråga
Nu till svaret på frågan om hur jag vet att så många som 350 byggnadsinspektörer kommer att läsa den här bloggen.

Att övertyga andra eldsjälar
Caroline Bernelius Cronsioe, brandingenjör Boverket, är på plats och berättar om utbildningen Brandskydd i PBL. Och är det någon som kan övertyga andra eldsjälar så är det hon. Välkommen byggnadsinspektörer och alla andra till Boverkets PBL Kompetens och utbildning om Brandskydd I PBL! Vi har öppet 24 timmar om dygnet på Boverkets webbplats.

Länk till sida med webbutbildningar i PBL på Boverkets webbplats.

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *