Samhällsplanering

Västervik blev Årets Stadskärna 2017!

Vinnande stadskärna 2017. Foto Isabelle Ripa

Föreningen Svenska stadskärnor hade  i går och i dag sin årliga konferens med intressanta föredrag och diskussioner. Ett stort event under konferensen  är  att utse årets stadskärna. I år vann Västervik!  Nominerade var även Kalmar och Tibro. Förra året vann Varberg och konferensen höll därför där.

På konferensen deltog cirka 450 personer, bland annat planerare, centrumutvecklare, fastighetsägare representanter för handel och näringsliv.

En av föreläsarena,  Gil Penalosa, MBA, PhDhc, CSP, Founder and Chair, 8 80 Cities Chair, World Urban Parks President, höll ett inspirerande föredrag. Han lyfte fram betydelsen av att vi i stadsplaneringen behöver planera miljöer som utgår från de behov som en 8-åring respektive en 80- åring har.

Karolina Skog, miljöminister med ansvar för stadsveckling informerade om det pågående arbetet med en skrivelse om en nationell stadspolitik tillsammans med bostads- och  kulturministrarna. 

Boverket medverkade  också med två Urbana samtal kring ekosystemtjänster respektive stödet till utemiljöer.

Städer och orters  utveckling är viktiga frågor för Boverket och verket  ingår tillsammans med bland annat Trafikverket och SKL i Svenska Stadskärnors styrelse. 


Mirja Ranesköld
Kerstin Andersson
Isabelle Ripa

 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *