Vi kan, vi vill, vi måste!

AKTUELLT

Vi kan, vi vill, vi måste!

Klimatet så klart! Det är titeln på SKL:s nya underlag om hur kommunerna ska arbeta med klimatomställningen – det vill säga både att minska påverkan på klimatet och att anpassa sig till det klimat som redan är i förändring. Gunnar …Läs mer »

AKTUELLT

Stadsutveckling i nordisk kontext

Tre internsiva dagar i vårt östra grannland är till ända. Tillsammans med mina kollegor Caroline Stigsdotter och Carl-Magnus Oredsson har jag deltagit i det årliga nordiska nätverksmötet för kommunal planering, där ett tjugotal myndighetspersoner utbyter information och sprider erfarenheter. Boverket …Läs mer »