Aktuellt

Stadsutveckling i nordisk kontext

Tre internsiva dagar i vårt östra grannland är till ända. Tillsammans med mina kollegor Caroline Stigsdotter och Carl-Magnus Oredsson har jag deltagit i det årliga nordiska nätverksmötet för kommunal planering, där ett tjugotal myndighetspersoner utbyter information och sprider erfarenheter. Boverket valde i år att särskilt lyfta vilka möjligheter det finns för de olika länderna att arbeta med arkitektur och gestaltning i plan- och byggprocesserna.

Det framkom tydligt likheter mellan de fem länderna. Politiskt eftersträvas regelförenklingar och ökad snabbhet i processerna. Behovet att bygga fort och mycket är en annan sak som förenenar, så även önskan att detta görs med kvalitet. I samtliga länder finns skillnader hur lagstiftningen tillämpas, vilket till del hänger samman med variation i kommunernas och regionernas förutsättningar. Att diskussionen om att finna balans mellan strävan av ökad flexibilitet och behovet av att detaljstyra är levande i deltagarländerna framkom också. Så även behovet av en långsiktig och stabil tillgång på relevant kompetens.

Föredrag varandes med diskussioner och frågeställningar. Skandinaviska varvades med engelska. Mötestäta dagar varvades med studiebesök på seneftermiddagarna. På onsdagen fick vi en guidad tur på Busholmen. Ett centralt beläget före detta hamnområde som nu bebyggs med bostäder, handel, parker och samhällsservice så som bibliotek, skolor och förskolor. Dagen därpå visade våra värdar hur befintlig bebyggelse omvandlas. Såväl Maria sjukhus som Lappvikens sjukhus har fått helt ny användning, efter att ha stått tomma ett par år. I förstnämnda huserar en företagsinkubator vilken drivs av ett företag med kommunala kopplingar. Lappvikens sjukhem, uppfört 1841 och beläget i en lummig park ute på Lappudden, drivs som ett socialt företag av en stiftelse. Första året i drift besöktes anläggningen av 65 000 personer som har kunnat fika, se på konst och olika föreställningar, jobba i trädgården eller uttrycka sig genom olika konstarter. Vi var många som, om tiden hade medgivit, ville dröja kvar en stund för ett parti schack med utblick över Östersjön. Kiitos för denna gång!

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *