Aktuellt

Boverkets nye generaldirektör första framträdande

I dag tisdag 4 juli  på Almedalsveckan framträdde Boverkets nye generaldirektör  Anders Sjelvgren för första gången. På bild intervjuas Anders Sjelvgren av Stefan Attefall.
Foto Hans Gustafsson.

Det första framträdandet för vår nye generaldirektör handlade om hållbara byggprodukter. Arrangör var Veidekke som hade bjudit in bland annat Johnny Kellner, Veidekke, som gav oss sin syn på Boverkets byggregler (BBR). Han menar att reglerna inte gör skillnad på om det är betong eller trä som används som byggmaterial. Johnny Kellner redovisade en studie där det bland annat föreslås att Boverket får i uppdrag att införa livscykelanalyser (LCA) som råd i byggreglerna. BBR ställer i dag krav enbart på driftsfasen, enligt Jonny Kellner.

Sverige har kommit långt
Generaldirektör Anders Sjelvgren fick bland annat svara på energifrågor och han menar att Sverige har kommit långt vad gäller energieffektivisering, Boverket har också fått ”cred” från  många branschorganisationer för att man lyssnat på branschen i arbetet med nära noll energibyggnadsdirektivet. Alf Karlsson, statssekreterare, berättade om ett uppdrag som handlar om plan- och bygglagen, (PBL) som Boverket ska redovisa i oktober i år. PBL ska bli ett tydligare och mer effektivt verktyg och stöd för att kostnadseffektivt begränsa den klimatpåverkan som hänger samman med kommunernas planering av bebyggelse och infrastruktur.
Läs mer om uppdraget på regerigens webbplats!

Society hack
Lantmäteriet riggade en stor workshop med särskilt inbjudna deltagare som fick arbeta i grupp med ett ”Society Hack” som handlade om hur vi kan arbeta med digtala processer. Det handlade om allt från öppna data till förslag om att ge bonus till kommuner som arbetar med just öppna data på sina webbplatser, tävlingar som stimulerar digital medborgarmedverkan mm. Boverket deltog med Susann Bard, stabschef och Göran Persson, avdelningschef. Filmen från ”Society Hack” kommer längre fram att kunna ses på Lantmäteriets webbplats.

Arena för tillgänglighet
På nästa seminarium är det Gunilla Fagerström, Boverket, som inleder. Gunilla är arkitekt och arbetar bland annat med frågor om tillgänglighet. På seminariet diskuterar hon med en Boverkare av äldre årgång – Fredrik von Platen, som nu representerar SPF seniorerna. Fastighetsägarnas VD Reinhold Lennebo är också med i diskussionen om tillgängliga bostäder på DHR:s tillgänglighetsarena. Samtidigt som diskussionen pågår får vi den i fulltextformat på storbildsskärm. Två skrivtolkar skriver för glatta livet – lika fort som paneldeltagarna talar! Snacka om tillgänglighet. Reinhold Lennebo menar att det blivit ett mantra att vi måste bygga billiga hyresbostäder. Bygg bostäder med kvalitet som håller i hundra år, menar han. Ingen säger emot. Fredrik von Platen ställer då en fråga om Reinhold kan ta bort en enda av de regler som Boverket har i BBR? Svårt!

Och då ringer en pressekreterare på näringsdepartementet…Ikväll ska jag gå på bostadsdebatt med Alexandra Pascalidou och bostadsminister Peter Eriksson med flera! Kul! Almedalen lever, i allra högsta grad.

 

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *