Aktuellt

Stadspolitik ja – men för vem?

Den 5 juli genomförde Plattform för hållbar stadsutveckling ett seminarium i Sveriges Arkitekters trädgård på Almedalsveckan. Boverket är samordnande myndighet i regeringsuppdraget om att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling. Övriga myndigheter är Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket.
Foto: Hans Gustafsson.

Sverige är ett av de länder i världen som bygger mest just nu, men hur bygger och utvecklar vi den hållbara staden där alla får plats? Vad innebär levande städer och hur ser en stadspolitik ut för våra städer? Det var seminariets huvudspår. Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog inledde med att konstatera att den stadspolitik som regeringen tar sig an ska göra det möjligt för en tolvåring att ta sig fram på egen hand i staden. Det handlar om en politik som ser till våra barn, det ska vara tryggt och lätt för dem att färdas i våra städer. Karolina Skog berättade också att bostadsministern, kulturministern och hon själv arbetar på ett policydokument om stadspolitik som adresseras till Sveriges riksdag. I policydokumentet är Plattform för hållbar stadsutveckling ett av de viktigaste verktygen för den stadspolitik som ska ta form.

Boende är mer än bostäder – hur bygger vi den hållbara staden?
Det har inte byggts så många bostäder sedan 70-talet. Men idag byggs inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. Vad händer med de som växer upp i områden utan närhet till idrottsmiljöer? Hur påverkar samhällsplanering det stillasittande samhället? Det var diskussioner där Boverkets Ulrika Åkerlund deltog med Plan- och bygglagen som utgångspunkt. Det är sällan eller nästan aldrig som möjligheten att utöva idrott får genomsyra planering av ett bostadsområde. Johan Fyrberg, Generalsekreterare, Svenska Gymnastikförbundet tog upp konsekvenser. Idrotts- och fritidsaktiviteter har ett stort värde för att motverka segregation och klyftor i samhället. Enligt Johan Fyrberg har gymnastikutövandet stigit bland unga med upp till 40 procent. En dramatisk ökning! Men har de lokaler? Caroline Szyber, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna pläderade för att alla sporter ska komma till sin rätt och att kommunerna inte ska prioritera stora arenor och skrytbyggen som premierar en enda sport. Och just då myntade Ulrika Åkerlund en oneliner som jag bara måste återge: Fysisk inaktivitet är en pandemi!

Stadsutveckling händer i kommunerna – hur jobbar Sveriges bästa arkitekturkommuner?
Kommunernas roll är avgörande för kvaliteten i våra livsmiljöer. Några nyckelaktörer med fokus på kommunernas roll i den gestaltade livsmiljön presenterade förutsättningar för att kunna bygga mycket, hållbart, vackert och snabbt, samtidigt. Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren inledde seminariet med en redovisning av Boverkets rapport om god arkitektur och hållbara stadsmiljöer (Underlag till nationell arkitekturpolicy). Vallastaden och bomässan beskrevs av Simon Helmér, vd. Han fick frågan om det var avsikten från början att skapa en bomässa med 1000 lägenheter? Han menade att detta inte låg i målbilden utan växte fram under projektets gång och när stadsdelen blev klar så skulle den representera en bomässa inspirerad av Hammarby Sjöstad i Stockholm. En av de livligaste och mest engagerande föredrag jag hört denna Almedalsvecka kom från Sundbyberg. Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, höll en pecha kucha föreläsning som fick alla i Sveriges Arkitekters trädgård, att för en kort stund överväga att flytta till Sundbyberg!  Småstaden i storstaden som har nära till allt, men också den lilla stadens trygghet och social närvaro förstärkt med egenproducerad öl på egna små bryggerier. Hur ser vi till att planera för det där lilla extra? Som att ge möjlighet för lokala små leverantörer att stärka stadens identitet med egenproducerade varor. Viktigt!

ABC(D) 2.0 – Smarta lösningar i framtidens hållbara stad (D står för digital!)
Med urbaniseringen och demografiska utvecklingen kommer utmaningar, men också möjligheter där smart planering, uppkopplade saker och självkörande fordon kan ge yteffektiva lösningar och goda livsmiljöer utan att slösa på jordens resurser. Det fanns flera ingångar i detta seminarium och Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren stod för en av dem då han berättade om projektet: Får jag lov? som ska bidra till att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen.

Ett tragikomiskt exempel på hur svårt det kan vara att vara innovativ beskrevs av Johan Ödmark, CEO, Kista Science City. De skapade en testbädd för en självkörande buss men fick inte tillstånd att köra då bussen måste ha backspeglar. Även om det inte är nägon som kör den? De köpte billiga backspeglar som monteras med sugpropp på bussen. Nästa tillstånd de behövde var om den självkörande bussen skulle gå bakåt? Då behövdes backspeglar även för det. Sic. Något missnöjd och luttrad frågade Johan om det ska behöva vara så svårt att vara innovativ? Någon sa: ”PBL” och sedan var diskussionen igång med förslag på en ”Lex PBL” och alla lagars vara eller icke vara. Själv nöjer jag mig  med att konstatera att vi lever i ett rättssamhälle. Punkt.

Digitalt ledarskap i offentlig sektor
Hur ser ett digitalt ledarskap ut? Vad innehåller ett effektivt digitalt ledarskap? Vilka steg behöver tas för att fullt ut etablera det i våra offentliga organisationer? Uppsala kommun som arrangerade detta seminarium gav deltagarna kunskap om vad digitalt ledarskap kan vara. Det är oförutsägbart, det kräver intresse för teknik men är inte teknikberoende, människan är alltings mått även här. Åsa Zetterberg, sektionshef SKL, stod för handfasta tips till ledare; engagera er i utvecklingsprojekt!  Smutsa ner er med de utmaningar som dessa utvecklingsprojekt har, det gör att ni förstår verksamheten bättre! Spännande tänk! tyckte jag. Avdelningschef Göran Persson, Boverket, får avsluta denna alldeles för långa  blogg(men det är ju så intressanta ämnen på Almedalsveckan!) med en oneliner:
– Skaffa dig en 22-årig digital coach!

Ps. Jag försökte efter seminariet slå i Göran att jag är 22, men det fungerade inte.

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *