Aktuellt

Emma Jonsteg och Patrik Faming på Svenska stadskärnors seminarium i Almedalen 2017.

Emma Jonsteg och Patrik Faming i debatt på Svenska Stadskärnors seminarium i Almedalen i juli 2017. Foto: Svenska Stadskärnor

Vi spelar alla floskelbingo

Detta konstaterades på Plattformens seminarium En stadspolitik för vem? blogginlägg: Plattformen för hållbar stadsutveckling

Vi diskuterar alternativa stadsbyggnadsprinciper för lite och alla går på samma boll. Min reflektion är att årets Almedalsseminarium mycket har handlat om kvalitet i processer till resultat. Mycket, snabbt och vackert får inte bli fort, fel och dåligt. Det har vi inte råd med.

 

Handlar om kompetens

Jag har fått nöjet att delta i paneler, seminarium och rundabordssamtal kring frågor om stadsutveckling och arkitektur. Det handlar inte om pengar för ett hållbart och väl gestaltat resultat. ”Arkitektur handlar om kompetens” som Alicia Bah Kuhnke uttryckte det. I panelen med bland andra Gerth Wingård konstaterade vi att arkitektur kan göra oss friskare och smartare. Det finns forskning på att en väl gestaltad vårdmiljö minskar vårdtiden och gör både patienter och anhöriga tryggare.

 

Konstruktiv dialog i tidigt skede

Det hettade till i debatten kring den planerade ombyggnaden av Stureplan i Svenska Stadskärnors seminarium om det kommunala ledarskapet i stadsutvecklingen. Emma Jonsteg, VD för Utopia Arkitekter och jag reflekterade om behoven av att förnya och utveckla våra samrådsprocesser och hitta former för en mer inkluderande och konstruktiv dialog i tidiga skeden. Många är rädda för förändringar och det okända. Då är det lätt att det blir en polariserad diskussion för och emot och som inte tillför process eller det färdiga resultatet några värden.

Avslutningsvis måste jag lyfta fram Visby som en fantastisk plats att ha en politikerfestival mitt i sommaren på. Stadens form, närhet och variation skapar en helt unik miljö att ha olika sorters möten, seminarium, workshops, tal på. Som någon uttryckte det. Almedalen hade aldrig funkat på Stockholmsmässan.

 

Patrik Faming

Nationell samordnare

Plattform För Hållbar Stadsutveckling

Boverket

1

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *