Aktuellt

Evidensbaserad stadsutveckling – ett guldkorn från Almedalen

Det har gått över en månad sedan jag lämnade Visby och Almedalen. Nu undrar ni kanske om någon ens kommer ihåg vad som sades i Almedalen efter semestrar och skandaler med Transportstyrelsen. Jodå, semestern har filtrerat bort oväsentligheter och kvar är guldkornen jag tar med mig. Här kommer ett av dem.

Evidensbaserad stadsutveckling

Evidens är ett modeord vi gärna ska slänga oss med. Inom hälsa och sjukvård är det det bara evidens som gäller. Jag var minst sagt skeptisk på vägen seminariet ”Evidensbaserad stadsutveckling”. Men de visade sig faktiskt vara något på spåret. Ingen rymdforskning, men en bra metod för att angripa svåra sociala och rumsliga problem. Det handlade om organisatorisk kompetens, intressentevidens, vetenskaplig evidens och professionell evidens i bostadsområdena Biskopsgården och Hammarkullen i Göteborg.

Fem principer för hållbar stad

Radar Arkitekter har på uppdrag av det allmännyttiga Bostadsbolaget AB utvecklat en metod som handlade om att skapa ett bra utgångsläge för ett långsiktigt arbete. Genom intervjuer och workshops, analyser av statistik och kartläggning av områdenas kvaliteter. Bland annat har man använt sig av UN Habitats fem principer för en hållbar stad för att se hur områdena förhåller sig till övriga Göteborg. Principerna omfattar

  1. ett effektivt gatunät
  2. täthet i antal boende/kvadratkilometer
  3. funktionsblandning (max 30-40 % av en arbetsplats/bostäder)
  4. social blandning (max 25-30% av respektive upplåtelseform)
  5. monofunktionalitet

Jag är egentligen ingen vän av siffror, men de är faktiskt väldigt bra som underlag för en diskussion och konkreta sätt jämföra olika områden.

Ta hjälp!

I arbetet har flera kompetenser involverats, bland annat en etnolog. Emma Jonsteg från Utopia arkitekter uttryckte en kritik mot arkitektkåren att vi ofta är alldeles är för snabba med att hitta på lösningar utan att egentligen grundligt har analyserat igenom vad platsen och människorna på den behöver. Vi behöver också bli bättre på att be andra om hjälp och bjuda på vår egen. Det blir bättre när vi samarbetar. Arkitekten är inget universalgeni som kan lösa alla problem.

Konkret verktyg

Almedalen är fyllt av visioner och fina ord, diskussioner om framtiden. Det är bra. Detta seminarium var dock inte bara fina ord. Nej, det var konkret och kändes användbart. Liksom läkare behöver verktyg för att mäta människors hälsa behöver den som arbetar med stadsplanering verktyg och metoder för det vi ser. Handlingskraft som ger mod att kavla upp ärmarna och börja jobba. Det tog jag med mig från Almedalen.

PS. Andra guldkorn utgjordes av Bil Swedens syn på nya parkeringsnormer, Maxida Märaks berättelse och rap om samekulturen, SMHI om stigande hav, Arkitekturträdgårdens seminarier och alla, alla samtal med kända och okända. D.S.

6

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *