Aktuellt

Mannheim cykelns födelsestad. Foto Kerstin Andersson/Boverket

Mannheim – cykelns födelsestad. Foto: Kerstin Andersson/Boverket

Cykling beaktas i samhällsplaneringen

För 200 år sedan uppfann Karl Drais den första cykeln i Mannheim. Med anledning av detta jubileum blev den tyska staden Mannheim värd för den internationella cykelkonferensen, ICC 2017. Under tre dagar har 300 deltagare samlats, hälften forskare och hälften praktiker från hela världen. De har lyssnat på plenarföreläsningar och deltagit i workshops där man diskuterade cykelns roll i samhällsplaneringen och dess positiva betydelse för hälsan. Boverket deltog eftersom vi har ett regeringsuppdrag där vi ska ta fram goda exempel för hur ökad och säker cykling beaktas i samhällsplaneringen.

Cykling ger positiva effekter i samhällsplaneringen

I regeringsuppdraget ingår även att lyfta fram innovationer inom cykling. På konferensen i Mannheim fick vi bland annat tips på hur lådcykeln kan ersätta vissa bilfordon för att utföra sysslor i vår samhällsservice samt förslag på effektiva och trygga cykelgarage. Vi fick också se hur olika lånecykelsystem kan utvecklas och hur olika kampanjer med hjälp av appar och belöningar kan locka fler och fler att använda cykeln. Förutom de goda hälsoeffekterna av ett ökat cykelresande, ger cyklingen också positiva effekter i form av mindre trängsel, mindre buller och ett bättre klimat jämfört med att använda bilen i vår vardag.

Den andra dagen på konferensen fokuserades på det europeiska PASTA-projektet där 15 länder deltar, bland annat Sverige. Projektet har pågått sedan 2013 och avslutas i november i år. Den tredje och sista dagen lyftes betydelsen av att ta fram cykelstrategier och andra planeringsunderlag för att främja cykling. Konferensen avslutades med en 4 mil lång cykeltur till Heidelberg, men då hade vi Boverkare redan påbörjat vår hemresa tillbaka till Karlskrona.

/Kerstin Andersson

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *