Det pågående digitaliseringsarbetet

E-FÖRVALTNING

Det pågående digitaliseringsarbetet

I går var jag (Fredrik Olsson) och Petronella Enström på utbildning på Riksarkivet om förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS:er. Detta var i koppling till ”Får jag lov?”-projektet. ”Får jag lov?”-projektet Detta är ett projekt med 48 deltagande organisationer samt stött av Vinnova. …Läs mer »
Boverket på JiM-dagen

AKTUELLT

Boverket på JiM-dagen

Den 7 november deltog Boverket tillsammans med ytterligare 58 statliga myndigheter på JiM-dagen på Folket Hus i Stockholm. Myndigheterna har det gemensamt, att de har ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet.  I februari 2018 ska Boverket lämna in en delrapport …Läs mer »