Aktuellt

Boverket på JiM-dagen

Den 7 november deltog Boverket tillsammans med ytterligare 58 statliga myndigheter på JiM-dagen på Folket Hus i Stockholm. Myndigheterna har det gemensamt, att de har ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet.  I februari 2018 ska Boverket lämna in en delrapport om hur jämställdhetsintegreringen framskrider på myndigheten.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér och moderator Kristina Lundqvist. Foto: Marie Sand

Förutom att myndigheten fick tips och råd inför sin delrapportering informerade jämställdhetsminister Åsa Regnér och den särskilda utredaren Kerstin Alnebratt om den nya jämställdhetsmyndigheten (Jämy), som kommer att slå upp sina portar den 8 januari 2018. Ett 50-tal tjänstepersoner kommer att ha sin arbetsplats i Angered. Huvuduppgifterna för den nya myndigheten blir stöd, samordning, analys och uppföljning. JiM-uppdraget som nu ligger på Nationella sekretariatet för genusforskning kommer att flyttas över till den nya myndigheten.

/Kerstin Andersson och Marie Sand

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *