Aktuellt

En inspirerande arkitektonisk nod i Dalarna

Häromveckan hade jag nöjet att delta i Dalarnas arkitekturråds Arkitektur i planeringsprocessen. Konferensen ville belysa arkitekturpolitik på nationell, regional och lokal nivå. Dagen gav även möjlighet att diskutera Arkitekturrådets framtida inriktning, inte minst med tanke på den nyligen presenterade arkitekturpropositionen.

Dalarnas arkitekturråd bildades 1998 och består av personer engagerade i arkitektur- och formgivningsfrågor knutna till länsstyrelse, landsting, kommuner, museer, näringsliv med mera. Nätverket är en del i Byggdialog Dalarna, en näringslivsdriven förening för effektivt, kvalitativt och hållbart byggande. Arkitekturrådets ambition är att höja värdet gällande arkitektur, gestaltning, form och design. Detta genom att samla, förmedla och utbyta kunskap och erfarenheter om gestaltning av miljöer och produkter som stödjer en hållbar utveckling i länet. Arbetet kopplar till Dalarnas kulturplan 2016-2018, i vilken arkitektur och design är ett av fyra kulturområden som särskilt lyfts.

Både i Boverkets rapport ”Underlag till nationell arkitekturpolicy” och i arkitekturpropositionen lyfts behovet av regionala noder för att stärka arkitekturarbete i hela landet. I Dalarna finns redan detta och dessutom sen många år tillbaka. Dalarna sitter ju i dessa sammanhang på ett guldägg, tänkte jag när tåget i slutet av dagen tuffade söderut. En samverkan väl värd att inspireras av!

 

Dagens talare. Förutom jag till vänster i bild Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt i Borlänge kommun, och Dennis Axelsson från Kulturmiljö Halland. Längst fram arrangören Ann-Louise Rönestål Ek, som också håller i kameran.

Om Dalarnas arkitekturråd https://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Kulturverksamheter/Projekt/Arkitektur-Form-Design-i-Dalarna/?

”Underlag till nationell arkitekturpolicy” http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2017/underlag-till-nationell-arkitekturpolicy/

”Politik för gestaltad livsmiljö” http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/02/prop.-201718110/

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *