Studenter i solsken. Foto: Scandinav

AKTUELLT

Spaning: Hur bygger man för studenter

När jag var 20 år flyttade jag till studentkorridor. För mig var det en bra övergång mellan tillvaron med familjen (fem personer och hund) och en bostad helt för mig själv. Men studenter är ju inte någon homogen grupp, och …Läs mer »
På spaning efter ekosystemtjänster i PBL

AKTUELLT

På spaning efter ekosystemtjänster i PBL

Boverket följer varje år upp hur plan- och bygglagstiftningen har använts och utvecklats. Nu finns uppföljningen av det senaste året som öppen data på Boverkets webbplats, bland annat finns statistik för lov och byggande. Boverket belyser även aktuella frågor i …Läs mer »