Aktuellt

Studenter i solsken. Foto: Scandinav

Spaning: Hur bygger man för studenter

När jag var 20 år flyttade jag till studentkorridor. För mig var det en bra övergång mellan tillvaron med familjen (fem personer och hund) och en bostad helt för mig själv. Men studenter är ju inte någon homogen grupp, och ännu mindre nu än 1984 när jag började plugga. Olika boendeformer behövs. Samtidigt har bostäder som riktar sig särskilt till studenter en del förutsättningar som utgör en gemensam bas, och det finns vissa särskilda regler för hur sådana bostäder kan utformas.

 

Boverket följer upp

Boverket följer varje år upp hur plan- och bygglagstiftningen har använts och utvecklats. Nu finns uppföljningen av det senaste året som öppen data på Boverkets webbplats, bland annat finns statistik för lov och byggande. Boverket belyser även aktuella frågor i de spaningar som publiceras på PBL kunskapsbank. En av dessa spaningar handlar om byggandet av studentbostäder.

Reglerna om hur man utformar bostäder finns i BBR. Vissa gäller särskilt för studenters bostäder, och de har reviderats 2014 och 2016. Det räcker med mindre inredning för förvaring och för att kunna laga mat. Man har kanske inte hunnit etablera ett så stort hushåll ännu, och man bor dessutom där under en begränsad tid. Den enskilda bostaden kan göras lite mindre i area och bostaden kan bestå av ett enda rum, utan möjlighet att dela av ett sovrum eller ett kök.

 

Studenter som bor tillsammans

Men om man vill dela sin bostad med andra? Den traditionella s.k. studentkorridoren är ofta synonymt med att man är ganska många som delar, och att det är uppbyggt kring just en korridor. Ett stort kök och vardagsrum utgör de gemensamma delarna. Gemenskapen som kan finnas i de miljöerna är kanske inte alltid så positiv. Som alternativ till den här typen av korridorboende har man på senare år istället byggt nya studentboenden med små enskilda bostäder, utan några gemensamma funktioner. Den enskilda bostaden blir då ofta väldigt ”minimal” och de positiva aspekterna av att kunna ha vissa delar tillsammans med andra tas inte tillvara.

Men mellan dessa ytterligheter, om vi ska kalla dem så, finns fler möjligheter. Det går att välja vilka delar av bostaden som ska delas med andra, utom sovrummet, som i den mest renodlade formen utgör den enda enskilda delen av bostaden. Som mest får 12 boende dela på kök och max tre boende får dela hygienrum. När det gäller andra gemensamma funktioner kan man vara mer fri att välja hur gemenskapen ska se ut. Det går alltså att variera utbudet av den här bostadstypen ganska mycket. Vi ser inte så många exempel på det, men det har börjat dyka upp.

 

Andra bostäder med gemenskap

Det är heller inte bara bland studenter som det finns intresse av bostäder där man kan dela med andra. Och byggreglerna ger möjlighet att utforma bostäder med gemensamma delar även för andra sorters bostäder. Vilka funktioner som ska finnas i den egna bostaden och vilka som kan delas med andra är lite annorlunda reglerat än för studenter, men även här går det att variera lösningarna.

Läs hela spaningen samt mer om PBL-uppföljningen på PBL Kunskapsbanken här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/uppfoljning/spaningar/nya-studentbostader/

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *