Aktuellt

Sveriges skolgårdar krymper – rapport från Boverkets frukostseminarium 28 maj

Att våra skolgårdar engagerar framgick när Boverket bjöd in till frukostseminarium för att presentera kartläggningen av Sveriges skolgårdar gjord av SCB. En kartläggning som visar att skolgårdarna i Sverige krymper. Mellan 2014-2017 har den genomsnittliga friytan per barn minskat med 3,7 kvadratmeter. Studien visar också att det finns stora regionala och lokala skillnader och en markant skillnad mellan kommunala skolor och friskolor.

Med på bilden är från vänster Lars-Åke Bäckman, Skolverket, Stefan Svanström, SCB, Ulrika Åkerlund, Boverket, Eva Stighäll, Naturvårdsverket, Petter Åkerblom, SLU/Movium, Suzanne Nilsson, Folkhälsomyndigheten och Maria Kylin, SLU.

Med på bilden är från vänster Lars-Åke Bäckman, Skolverket, Stefan Svanström, SCB, Ulrika Åkerlund, Boverket, Eva Stighäll, Naturvårdsverket, Petter Åkerblom, SLU/Movium, Suzanne Nilsson, Folkhälsomyndigheten och Maria Kylin, SLU.

Kartläggningen är den första i sitt slag och syftet med seminariet var att presentera studien och reflektera vad resultatet kan innebära för ansvariga myndigheter.  Med på presentationen var därför också den referensgrupp som Boverket samarbetat med, det vill säga Skolverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Movium. Gruppen var enig om att kartläggningen är ett viktigt underlag för att arbeta med barns utemiljöer som främjar hälsa, lek, naturkontakt och välbefinnande. Till exempel för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa som är det nationella målet för folkhälsopolitiken.

Publiken vid frukostseminarium om krympande skolgårdar den 28 maj 2018.

Det var ett välbesökt frukostseminarium om krympande skolgårdar den 28 maj 2018.

Det var ett fullsatt seminarium som tog del av kartläggningen och deltagarna kom från olika sakområden och med olika perspektiv på dagens ämne. Seminariet väckte många frågor om hur vi planerar för skolor när vi är mitt uppe i stor byggboom och förtätning är en central stadsbyggnadsstrategi. Enligt Boverket behöver det byggas 600 000 nya bostäder fram till år 2025, vilket också medför ett behov av många skolor och förskolor. Men hur ska dessa skolor få plats? Vilka konsekvenser får förtätningen för våra barn och unga?

I frågeställningarna sattes bland annat kvantitet mot kvalitet och att det är valår märktes också då flera som kom just nu engagerar sig för att påverka våra politiker på olika sätt och lyfta frågan.

/Ulrika Åkerlund & Ulrika Wilke

Läs mer om kartläggningen och ladda ned SCB:s rapport på Boverkets webbplats: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/skolgardarna-krymper–stora-skillnader-i-landet/

Du kan också ta del av statistiken kommun för kommun genom Boverkets karttjänst på https://gis2.boverket.se/apps/js/www/friytorgrundskolor/

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *