Aktuellt

Foto: Franz Feldmanis

Spaning om problem med hissar i trånga trapphus

På senare tid har det blivit allt vanligare att spara in på allmänna utrymmen i flerbostadshus. Bristen på plats i till exempel ett trapphus kan göra att lägenhetsdörrar blir placerade väldigt nära hissen. När trapphusen blir mindre så blir även ytan framför hissarna mindre. Detta kan medföra problem vid användandet av en hiss. Det kan även orsaka säkerhetsrisker för både de som åker med hissen och för de som ska utföra olika arbeten på hissen.

Lägenhetsdörrar som öppnas utåt mot hissen kan blockera hissens öppning och hindra personer från att komma fram. Även anropsknappar utanför en hiss kan bli svåra att nå om det står en uppställd dörr i vägen. De trånga trapphusen kan dessutom utgöra en risk för personskador. Om en lägenhetsdörr intill en hiss öppnas hastigt riskerar hissanvändare att bli träffade av dörren när de är på väg in eller ut ur en hiss. Vid service och reparation görs ofta arbete med strömförande utrustning eller arbete med öppen schaktdörr. Det är då extra viktigt att teknikern som jobbar där inte utsätts för risken att bli träffad av en lägenhetsdörr.

Enligt den information som vi på Boverket har fått så upptäcks dessa problem ofta inte förrän sent i byggprocessen. Kanske rentav inte förrän vid den besiktning som utförs av hissen strax innan inflyttning. Genom att belysa problemställningen är vår förhoppning att hanteringen av utrymmet i trapphus framför hissar ska tas om hand mycket tidigare i byggprocessen. Helst redan vid projekteringen.

Boverket följer varje år upp hur plan- och bygglagstiftningen har använts och utvecklats. Uppföljningen av det senaste året finns som öppen data på Boverkets webbplats, bland annat finns statistik för lov och byggande. Boverket belyser även aktuella frågor i spaningar som publiceras på PBL kunskapsbank, till exempel vilka problem som kan uppstå kring hissen när trapphuset byggs för litet. På PBL Kunskapsbanken finns mer information om uppföljningen: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/uppfoljning/

Läs hela spaningen här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/uppfoljning/spaningar/problem-med-hissar-i-tranga-trapphus/

Taggar: ,
3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *