Nordiska Nätverksträffen: Digitalisering av planeringsprocessen

SAMHÄLLSPLANERING

Nordiska Nätverksträffen: Digitalisering av planeringsprocessen

Under torsdageftermiddagen på Nordiska Nätverksträffen delade planerare och jurister upp sig. Frågan för eftermiddagen var om ”digitaliseringen möjliggör en mer inkluderade och effektiv planeringsprocess”. Genom presentationerna och diskussionerna på juristernas pass gick det att konstatera att de olika länderna kommit …Läs mer »

AKTUELLT

Användartest PBL Akademin

Användartest på PBL Akademin – ny webbutbildning i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler! Den nya webbutbildningen i PBL, PBF och BBR startar med ett välkomnande intro; ”Till dig som arbetar som byggnadsinspektör eller arbetar med byggfrågor”. Hm. Jag …Läs mer »
Foto: Mirja Ranesköld/Boverket

SAMHÄLLSPLANERING

Ett möte för de som utvecklar levande stadskärnor

Den 29-31 maj höll Svenska Stadskärnors sin årskonferens i Västervik och samlade där samhällsplanerare, politiker, fastighetsägare, representanter för handeln och centrumutvecklare. De 519 deltagarna fick bland annat höra om hur den industribaserade staden Detroit tagit nya grepp för stadens utveckling …Läs mer »