Samhällsplanering

Foto: Mirja Ranesköld/Boverket

Svenska stadskärnors årskonferens 2018 i Västervik

Ett möte för de som utvecklar levande stadskärnor

Den 29-31 maj höll Svenska Stadskärnors sin årskonferens i Västervik och samlade där samhällsplanerare, politiker, fastighetsägare, representanter för handeln och centrumutvecklare. De 519 deltagarna fick bland annat höra om hur den industribaserade staden Detroit tagit nya grepp för stadens utveckling och om hur Traena som är Norges tredje minsta kommun utveckas och frodas trots sin litenhet och sitt geografiska läge. Receptet för att lyckas utveckla stor, mellan, liten ort eller stad är att känna tillit till varandra och dela kunskap, ansvar och målbild. När flera olika parter är engagerade lyfts fler perspektiv och förutsättningar. Tillsammans kan ett gemensamt mål skapas som kommer alla parter till del. Stadens attraktivitet har stor påverkan på tillväxt och social hållbarhet och många städer har insett vikten av i samverkan arbeta med att utveckla både den fysiska platsen, utbudet och den sociala miljön i centrum.

I Västervik blev vi guidade på Generationslekplatsen som ligger centralt i stadsparken. En härlig plats där utformningen är anpassad för små och stora barn men också utrustad med motionsredskap och fikaplatser. I närheten finns flera förskolor, skolor och ett boende för äldre. Lekplatsen har ljussatts på ett fint och sätt så att den också lockar till trygg lek under sena eftermiddagar vintertid.

Foto: Mirja Ranesköld/Boverket

Ljussatt lektunnel

Foto: Mirja Ranesköld/Boverket

Myror i sandlådan

Foto: Mirja Ranesköld/Boverket

Sittplatser för stora och små.

Föreningen Svenska stadskärnor har länge arbetat med Quality Mark-certifiering som ett bevis på att staden har en fungerande och långsiktig samverkan mellan stadens privata och offentliga intressenter. Att staden är certifierad är också en förutsättning för att kunna söka till Årets stadskärna. Förra året vann Västervik och i år var Eskilstuna, Linköping och Örnsköldsvik nominerade.   Utmärkelsen Årets stadskärna 2018 erövrades av Linköping. Grattis!

Boverket höll under konferensen ett urbant samtal som utgick från regeringsuppdraget att ta fram en samling lärande exempel på hur cykeln kan integreras i samhällsplaneringen. Läs rapporten på https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/larande-exempel-pa-hur-cykling-har-beaktats-i-samhallsplaneringen/

// Kerstin Andersson och Mirja Ranesköld

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *