Samhällsplanering

Nordiskt nätverk för planeringsfrågor möts i Karlskrona

Nu har det nordiska nätverket om planeringsfrågor med planerare och jurister från departement och nationella myndigheter inlett sin träff. Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren hälsade välkommen till det tredje mötet i detta nätverk som har arrangeras sedan 2015 i någon av de nordiska länderna. Denna gång träffas vi i Sverige och i Karlskrona. Första dagen var det dags för våra nordiska vänner att presentera senaste nytt från respektive land.

Publik som lyssnar på talare vid Nordiskt nätverksmöte i Karlskrona

Nordiskt nätverksmöte i Karlskrona började med rapporter från respektive land

En utmaning i Norge för planeringen är det byggs många fritidshus men få permanenta bostäder.  Med ny teknik har planeringen av fritidsområden underlättats.

I Danmark har man bland annat fokuserat turismen och då planeringen för att hela landet ska få dela av inkomsterna från turismen. Huvudstadsplaneringen berör bland annat utvecklingen av förorter med problem.

På Island fokuseras bland annat på stora naturvärden i inlandet, indikatorer för deras värden, och planeringen kring havsvikar.

Finland har tre bindande plannivåer, landskapsplaner, generalplaner och detaljplaner. Landskapsplaner fastställer inte av ministern. Två viktiga frågor när det gäller landskapsplanen är genomförandet och rollfördelningen mellan kommunen och staten.

/Lars Lennwall

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *