Samhällsplanering

Nordiska Nätverksträffen: Digitalisering av planeringsprocessen

Under torsdageftermiddagen på Nordiska Nätverksträffen delade planerare och jurister upp sig. Frågan för eftermiddagen var om ”digitaliseringen möjliggör en mer inkluderade och effektiv planeringsprocess”. Genom presentationerna och diskussionerna på juristernas pass gick det att konstatera att de olika länderna kommit olika långt i sitt arbete med att digitalisera planeringen och processen som en plan går igenom.

En surfplatta som visar en detaljplan

Frågan för eftermiddagen var om ”digitaliseringen möjliggör en mer inkluderade och effektiv planeringsprocess”. Illustration: Boverket

En fråga som diskuterades mycket var på vilket sätt staten ska lagstifta om digitalisering för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Norge och Danmark, som kommit långt i digitaliseringen av planer, delade med sig av sina erfarenheter kring detta.

Även frågan om nationella databaser med alla kommuners planer kom upp. I vissa av de nordiska länderna finns det redan idag etablerade sådana databaser och i andra inte.

När samtalet kom in på om planeringsprocessen kommer eller kan bli kortare på grund av digitaliseringen var de flesta överens om att det inte kommer att bli så. Dock blir processen kanske mer effektiv eftersom all kommunikation med medborgare kan ske över internet, kommunerna behöver till exempel inte skicka ut planförslag via post.

Frågan om hantering av personuppgifter i planeringsprocessen verkar hanteras olika i de olika länderna, samtliga var överens om att det är en svår fråga som måste hanteras.

Om planer skyddas av upphovsrätt var också en fråga som kom upp under juristernas diskussion. Frågan har varit ett problem i vissa av de nordiska länderna.

Det nordiska nätverket för planeringsfrågor med planerare och jurister från departement och nationella myndigheter har just nu sin årliga träff, här på Boverksbloggen kan du läsa fler inlägg från träffen.

/Beatrice Buskas

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *