Samhällsplanering

Nordiska Nätverksträffen: Hållbara städer och samhällen

Torsdag förmiddag på Nordiska Nätverksträffen diskuterades implementeringen av Agenda 2030, med fokus på mål 11: Hållbara städer och samhällen, och FN:s Habitat New Urban Agenda. Frågeställningen var dels hur implementeringen sker på nationell nivå och dels vilket genomslag det får i kommunernas planering.

Person talar framför åhörare

Det nordiska nätverket för planeringsfrågor med planerare och jurister från departement och nationella myndigheter har just nu sitt årliga möte.

På nationell nivå i Finland har det tagits fram en ny strategi för städer med utgångspunkt i hållbar utveckling. Den ska bland annat främja en interaktiv stadsutveckling med miljömässigt och socialt hållbara lösningar för att stärka livskraft och tillväxt i städerna.

På Island har det arbetats mycket med kollektivtrafik och knutpunkter för att uppnå mål 11 i Agenda 2030. Målet är att alla samhällets funktioner ska ligga inom 20 minuters-kvarter.

I Danmark har frågan varit stor och staten har identifierat fyra insatser som behöver göras gällande mål 11. Det finns en nationell handlingsplan för att arbeta med målen i Agenda 2030.

Från Norge fick deltagarna ett exempel på en sammanslagning av tre kommuner till en. Den nya kommunen har tagit ställning för att målen i Agenda 2030 ska vara grunden för all planering i kommunen. Kommunen har även tagit fram en metod för att analysera och arbeta med målen i kommunen.

Sveriges inspel handlade först om att det håller på att tas fram en nationell handlingsplan om Agenda 2030. Sedan presenterade delar av kansliet för Rådet för hållbara städer sitt arbete.

Förmiddagen avslutades med diskussioner om ämnet först i mindre grupper och sedan i helgrupp.

Det nordiska nätverket för planeringsfrågor med planerare och jurister från departement och nationella myndigheter har just nu sin årliga träff, här på Boverksbloggen kan du läsa fler inlägg från träffen.

/Beatrice Buskas

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *