Samhällsplanering

Nordiska nätverksträffen – sammanfattande upplevelser!

Den årliga nordiska nätverksträffen mellan planerare och jurister är nu till ända. Karlskrona visade upp sig från sin allra bästa sida. Efter dagens gemensamma utvärdering får vi stolt säga att vi fick ett gott betyg för en väl genomförd träff. Hållbar stadsutveckling och digitaliseringens möjligheter för en effektiv och inkluderande planeringsprocess har stått i fokus. Intressanta inspel från deltagarna har varvats med diskussioner och gemensamma reflektioner kring de olika ländernas planeringssystem.

Personer som står och pratar i förgrunden av en stad

Dagarna var otroligt värdefulla för att utbyta erfarenheter med våra nordiska kollegor och lära av varandra.

Vi kan konstatera att vi har likartade och gemensamma utmaningar men lite olika sätt att angripa dessa på. De är just dessa olika nyanserna som gör träffarna så intressanta och som ger bra input till diskussioner om det svenska planeringssystemets styrkor och svagheter.

Några saker som jag särskilt tar med mig från årets nätverksträff och som jag känner är ett arbete som vi i Sverige kan ha stor nytta av att följa och utbyta erfarenheter kring är bland annat Finlands arbete med implementeringen av Agenda 2030 med fokus på mål 11. I Finland tar man nu fram ett nationellt program för hållbar stadsutveckling i nära samverkan med kommunerna. Programmet innehåller bland annat olika strategier för vad den nationella nivån kan göra för att stödja kommunerna och vad kommunerna kan göra i sin planering för att skapa mer hållbara städer. Finland håller också på med en översyn av sin markanvändnings- och bygglag där man tittar på möjligheterna att ha en lagstiftning som ger större möjligheter till behovs- och situationsanpassad planering. En utveckling som för Sveriges del kan vara intressant att följa med tanke på att kommunerna i vårt land har så olika förutsättningar för att bedriva planering. Jag vill också lyfta Norge som ett bra exempel att inspireras av vad det gäller att skapa en tydlig digital samhällsbyggnadsprocess. Från Sverige presenterade vi också vårt arbete med Smarta städer och regioner med fokus på digitaliseringens rumsliga påverkan och betydelse för hållbar utveckling. Vi kan konstatera att vi här ligger i framkant jämfört med våra nordiska grannländer.

Dagarnas arbete varvades med intressanta studiebesök med exempel från den praktiska verkligheten. Stadsarkitekt Hans Juhlin från Karlskrona kommun, planchef Kristina stark och bygglovschef Anders Söderström deltog på onsdagen och berättade om ”Staden i havet” och hur man kan arbeta med hållbar stadsutveckling i en stad som ingår i Unescos lista över världsarv. Vi tittade på olika platser i staden och besökte den nyligen restaurerade Fredrikskyrkan. På torsdagen fick vi möjlighet att besöka Basareholmen och höra om kommunens planer med att öppna upp ön för allmänheten och på sikt utveckla ett konstcentrum utifrån ett helt nytt koncept.

Nästa år kommer Island att stå som värd för 2019 års nordiska nätverksträff. Som återkommande tema såg gärna deltagarna att digitaliseringens möjligheter för planläggningen fortsätter att diskuteras och att de nordiska ländernas arbete med Smarta städer och regioner lyfts som en huvudfråga.

Dessa träffar är otroligt värdefulla för att utbyta erfarenheter med våra nordiska kollegor och lära av varandra. Tack alla för en givande och lärorik nätverksträff!

/Caroline Stigsdotter, projektledare för årets nätverksträff

2

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *