Samhällsplanering

Nordiska Nätverksträffen: Engagerande exempel på digitalisering

Det nordiska nätverket för planeringsfrågor med planerare och jurister från departement och nationella myndigheter hade sin årliga träff i mitten på juni, här på Boverksbloggen kan du läsa flera inlägg från träffen. En av de medverkande, Roger Lind från Näringsdepartementet, beskriver här sina upplevelser från träffens andra dag:

Hur kan digitaliseringen bidra till att fler vill engagera sig i planeringen? Det är ett exempel på en fråga för planerarna under eftermiddagens samtalspass på den nordiska nätverksträffen i Karlskrona. De nordiska länderna lyfte fram olika exempel från sina hemländer. I Norge pågår arbete kring att utveckla 3d-planering, som kan öka transparensen och förståelsen kring planeringen. Det ger också nya möjligheter att samla in och sammanställa stora mängder information på ett lättförståeligt sätt kring lokala förhållanden i planeringsprocessen.

Finland tittar närmare på möjligheterna att använda sociala medier som resurs i samhällsplaneringen. Sociala medier ger möjligheter att överbrygga klyftor och skapa nya virtuella möten mellan människor kring viktiga samhällsbyggnadsprojekt. Det kan dels användas för att enkelt få ut med ny information kring viktiga samhällsfrågor, men också användas som ett kommunikationsverktyg att samla in information och i större utsträckning involvera fler i samhällsbyggnadsprocessen. Även Island, som är ett land med högt internet- och datoranvändande har goda förutsättningar för fortsatt arbete kring digitaliseringsfrågorna. Här pågår arbete kring att publicera information via sociala medier och digitala webblösningar.

Danmark har sedan en tid tillbaka ett nationellt planregister över gällande planer, vilket bidrar till en god tillgänglighet till gällande planer. Sverige har inte något motsvarande planregister, men i Sverige pågår flera intressanta projekt där kommuner arbetar med digitaliseringens många möjligheter. Två exempel som diskuterades var Helsingborg kommuns arbete med en digital översiktsplan, vilken kan aktivera fler i samtalen kring kommunens utvecklingsfrågor i en digital miljö. Sigtuna kommun har med en Minecraft-tävling försökt nå barn och ungdomar att bli aktiva i samhällsbyggandet. Några framgångsfaktorer som lyfts fram är möten mellan barn och ungdomar, möte i vardagen, det bästa från analoga och digitala verktyg och få negativa röster under detaljplaneskedet.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *