Aktuellt

Almedalen: Mjuka värden i den digitala världen

Mitt besök i Visby och Almedalen under cirka 48 timmar kan summeras med orden nyfikenhet, insikter, möten, kunskap och ömma fötter. Med 28,9 km och 43 178 steg i benen har jag inskaffat myndigheten kunskap och information främst kring digitalisering men även kring andra intressanta ämnen så som ledarskap och innovation. Den återkommande faktorn som alla dessa ämnen berör är faktiskt samverkan; alltså den typen av samverkan som spänner över flera olika professioner. Någon eminent seminariedeltagare nämnde att ingen själv kan sitta på sin kammare och uppfinna något som i en framtid leder till ett nobelpris, det görs alltid i ett starkt team bestående av flera olika kompetenser. Det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen och se vad som faktiskt händer kring den frågan för att komma vidare med innovation och digitalisering.

På bild bland andra Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister på KTH:s seminarie Genomgripande digitalisering - enda vägen för framtidens utbildning.

På bild bland andra Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister på KTH:s seminarie Genomgripande digitalisering – enda vägen för framtidens utbildning.

Ett annat ämne som diskuterades vid flertalet seminarier var hur betydelsefullt ledarskapet är i en organisation som ska genomgå sin digitaliseringsresa; att digitalisering faktiskt är mer än bara ettor och nollor. Det är en förändringsresa som innehåller väldigt många mjuka och humana värden som också måste tas hänsyn till för att kunna åstadkomma en förändring.

Boverkets regeringsuppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL som innefattar gemensamma standarder, gränssnitt, applikationsmodeller och digitala informationsmodeller – det är många ettor och nollor som inryms i det. För att lyckas hela vägen med en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess för medborgare, företag, kommuner, landsting, myndigheter och andra aktörer kommer det självklart även krävas att man adderar de mjuka humana värdena – men först ska vi lösa grundfrågan. Så får vi med spänning se fram emot hur det implementeras på allra bästa sätt framöver.

Mer information om Boverkets satsning på digitalisering på Boverkets webbplats

/Tina Tidhammar, enhetschef Digitaliseringsenheten

5

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *