Aktuellt

Almedalen: Vårt arbete med arkitektur

Så har Almedalsveckan avslutats för den här gången. I skiftande väder med allt ifrån isande kyla till strålande sol har Boverket har varit på plats hela tiden och bevakat frågor inom vårt område. För min del blev det fyra intensiva dagar med arkitektur och gestaltad livsmiljö i fokus.

Segelbåtar och folk vid hamnen i Visby

Kan konstatera att det fanns en uppsjö av seminarier som berörde ämnet både ifrån privat håll och ifrån den offentliga sektorn. Gemensamma nämnare för de seminarier och samtal jag deltog i var vikten av dialog i tidiga skeden, att tala klarspråk och föra god dialog mellan intressenter för att skapa goda miljöer för människan och där så många som möjligt ska trivas att vistas i. Det är också viktigt med samarbete mellan konstnärer och arkitekter i tidiga skeden och att sätta människan och vardagen i centrum för att skapa goda miljöer som främjar social hållbarhet.  Plan- och bygglagen reglerar genomförande av demokratiska processer i vissa skeden men det är också viktigt att titta på förvaltning och uppföljning för att bevara de värden som skapats. Ett seminarium lyfte också kampen om pengarna, vem som ska få den största potten i projektet och de osäkerheter om det slutliga resultatet som skapas i processen då medel kan flyttas från konsten till byggnaden. Det finns ett starkt behov av vägledning i frågorna och goda exempel på bra processer där konst och arkitektur samverkar. Boverket har fått i uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Vi ska bland annat främja det statliga arbetet för ökad arkitektonisk kvalitet och samordna berörda myndigheter på arkitektur-, form- och designområdet. Vägleda kommuner och landsting i frågan och specifikt ge vägledning för god gestaltning av vårdens respektive förskolors och skolors fysiska miljö. Ett intressant arbete som precis har startat upp och som ni kommer att kunna följa och läsa mer om på Boverkets webbplats.

/Anette Löfgren

1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *