Aktuellt

Almedalen: Vatten och klimatanpassning

Tillbaka efter några veckors semester i torkans, skogsbrändernas och översvämningarnas Sverige kommer här ett par reflektioner från två intensiva dagar i Almedalen på det högst aktuell temat – vatten och klimatanpassning.

Klimatanpassning. Vattenfrågornas stora betydelse.

Miljöminister Karolina Skog och Centerpartiets riksdagsledamot Kristina Yngwe föreföll i mångt och mycket vara överens gällande vattenfrågornas stora betydelse. Foto: Anders Rimne.

Vattenfrågor, klimatanpassning och samhällsplanering

Boverket fick strax innan sommaren regeringens förtroende att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Därför kändes det extra angeläget att delta vid några av de många seminarier som berörde länkarna mellan vattenfrågor, klimatanpassning och samhällsplanering.

En första reflektion från Almedalen är att jag upplevde en stor samstämmighet i att vattenfrågor måste få ta större plats i samhällsplaneringen framöver, inte minst i skenet av ett förändrat klimat. Detta poängterades också av miljöminister Karolina Skog och Centerns riksdagsledamot Kristina Yngwe som var eniga om att vattentillgången i Sverige inte längre kan tas för given utan att vi måste bli bättre på att förvalta våra vattenresurser.

 

Ökad samverkan mellan VA-tekniker och fysiska planerare/arkitekter

En annan reflektion som jag gör i Almedalen är att jag upplever en klyfta mellan de som företrädesvis jobbar inom teknik, naturvetenskap och VA och de som företrädesvis jobbar med fysisk planering och arkitektur. På de seminarier jag deltog på gissar jag att det var en betydande majoritet naturvetare/tekniker som i stora drag redan har en gemensam problembild och förslag till lösningar. Lösningarna som framförs ligger dock ofta på plansidan, både lokalt och regionalt.

En ökad samverkan mellan VA-folk och fysiska planerare/arkitekter är för mig en given win-win-situation. VA-teknikernas frustration försvinner då vattenfrågorna inte längre försummas i stadsplanering samtidigt som arkitekter och fysiska planerare får tillgång till ett av de mest attraktiva elementen i stadsmiljön – vatten!

 

Boverkets uppdrag

Mitt hopp är att vi på Boverket genom våra parallella samordningsuppdrag inom klimatanpassning respektive arkitektur och gestaltad livsmiljö ska vara en drivande kraft för att öka denna samverkan.

När jag skriver detta är det 29 grader varmt och strålande sol. Oavsett om du är boende eller besökande i staden är vi nog överrens om att vid dagar likt denna ter sig en uteservering under ett lummigt träd intill en svalkande vattenspegel som ett oerhört attraktivt inslag i stadsmiljön.

Tack för denna gång, Almedalen.
/Anders Rimne, Boverket

Almedalen

 

Läs mer om Boverkets uppdrag om att stärka sitt arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

 

Läs mer om Boverkets uppdrag om att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet.

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *