Aktuellt

Mångfunktionella förskolegårdar som främjar hälsa och hållbarhet

Hur kan man starta ett förändringsarbete och utveckla utemiljöerna för våra minsta barn? Utveckla dem så att de inte bara klarar en miniminivå utan faktiskt bidrar till både bättre hälsa för barnen och också en bättre miljö och fler ekosystemtjänster. Det är något som Region Jönköping har satsat på i ett utvecklingsprojekt och igår var det dags för konferens för att sprida erfarenheter.

Enligt den regionala handlingsplanen för folkhälsa är utemiljöer vid förskolor ett prioriterat område. Forskning visar att rymliga, grönskande och varierade förskolegårdar bidrar till barns hälsa på många sätt genom ökad fysisk aktivitet, bättre balans och motorik, bättre sömn och immunförsvar samt ökad koncentrationsförmåga. Men idag ser förskolegårdarna mycket olika ut. Många är slitna och har låg grad av variation.

Region Jönköping tog därför initiativ till ett förändringsarbete. Först ut är nio pilotförskolor som under snart två års tid har genomfört förbättringar i utemiljön. Regionen har stöttat med fortbildning, metodik och nätverk, erbjudit föreläsningar och seminarier. Men det är förskolornas pedagoger som tillsammans med barnen har planerat och genomfört förändringar. Det kan handla om att öppna upp stängsel för att öka barnens möjlighet till fysisk aktivitet. Flera förskolor har anlagt odlingar, planterat träd och byggt fågelholkar. Det var inspirerande och imponerande vad förskolorna lyckats åstadkomma med små medel.

Projektet kommer att pågå till år 2020 med målet att utveckla ännu fler förskolegårdar i regionen. Med i arbetet finns också Jönköpings universitets forskare som undersöker och utvärderar effekten av och processerna kring projektet. Boverket och Tankesmedjan Movium var på plats för att berätta om regelverken kring förskolegårdar och ge lite exempel på hur Boverkets allmänna råd för förskolegårdar kan ta sig uttryck i praktiken. Med oss hem fick vi många goda exempel på både utveckling av utemiljöer och på hur man skapar ett förändringsarbete.

Läs mer om projektet Mångfunktionella förskolegårdar på https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44021 

Med små medel – som att öppna upp ett staket på gården, ökar barnens fysiska aktivitet.

 

Läs mer om Boverkets allmänna råd BFS 2015:1 och vägledningen Gör plats för barn och unga! på www.boverket.se

//Ulrika Åkerlund

 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *